รับทำบัญชี.COM | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นทุนบัญชีจัดสรรที่ดิน

กิจการอสังหาริมทรัพย์

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิดังนี้

 • ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และรายจ่ายทั้งจำนวนเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนั้น
 • ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกียวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำแล้วเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
 • ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามงวดที่ถึงกำหนดชำระโดยให้ใช้วิธีการคำนวณตามอัตรากำไรขั้นต้น กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

กิจการอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารพาณิชย์, บ้าน, ที่ดิน, อพาร์ตเมนต์, โรงแรม, หอพัก, และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์หรือการลงทุนในคุณสมบัติที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว นี่คือบางข้อมูลสำหรับกิจการอสังหาริมทรัพย์:

 1. การลงทุนและการพัฒนา: กิจการอสังหาริมทรัพย์มักเริ่มต้นด้วยการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และบ่มเพาะการพัฒนาโครงการใหม่ โดยการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้.
 2. การบริหารจัดการ: การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมการจัดการเช่า, การบำรุงรักษา, การจัดการการรักษาความปลอดภัย, และการจัดการรายได้และรายจ่ายของคุณสมบัติ.
 3. การเช่า: หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะคอยมองหาผู้เช่าเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณ การเช่าสิ่งก่อสร้างเป็นแหล่งรายได้สำคัญในกิจการอสังหาริมทรัพย์.
 4. การตลาดและการขาย: เมื่อคุณต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณหรือหากคุณเปิดขายโครงการใหม่ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์และการเชื่อมโยงกับลูกค้าหรือผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ.
 5. การเงินและการเงินสินทรัพย์: การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในกิจการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินและสามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.
 6. การรายงานการเงิน: การรายงานการเงินที่ถูกต้องและทันเวลาสำคัญต่อการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นการรายงานการเงินสรุปความก้าวหน้าโครงการหรือรายงานการเงินรายปี.
 7. กฎหมายและข้อบังคับ: การทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสร็จสิ้นโครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์, การเช่า, และการขาย.
 8. การเพิ่มมูลค่า: กิจการอสังหาริมทรัพย์มุ่งหวังในการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว โดยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้มีการเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นตามเวลา.

กิจการอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจการที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว แต่ต้องใช้การวางแผนและบริหารจัดการอย่างดีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดและข้อกำหนดทางกฎหมายและการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้.

อ่านเพิ่มเติม >> การจัดทำบัญชีวัด

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )