ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

รับทำบัญชี.COM | วิธีการขอคัดสำเนาเอกสารทางราชการถ่ายเอกสาร?

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

เอกสารการยื่นภาษีหาย…อยากทราบว่าเราขอคัดสำเนาได้หรือป่าว

ตอบ ได้

ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเอง หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง

หากคุณต้องการขอสำเนาเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่น ๆ คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อผู้ออกเอกสาร หากเอกสารมีผู้ออกเอกสารเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ คุณควรติดต่อกับผู้ออกเอกสารโดยตรง เพื่อขอสำเนาเอกสาร และสอบถามขั้นตอนและเงื่อนไขที่จำเป็นในการขอสำเนา

  2. ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (Copier) หากคุณมีเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในที่ทำงานหรือที่บ้าน คุณสามารถใช้เครื่องนี้เพื่อสร้างสำเนาของเอกสารที่คุณต้องการ

  3. สแกนเอกสาร หากคุณมีเครื่องสแกน (Scanner) คุณสามารถใช้เครื่องนี้เพื่อสแกนเอกสารและบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น PDF หลังจากนั้นคุณสามารถส่งไฟล์เอกสารนั้นผ่านทางอีเมลหรือบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  4. ใช้บริการสำเนาเอกสาร บางครั้งคุณอาจต้องใช้บริการสำเนาเอกสารจากร้านทำสำเนาหรือร้านสำเนาเอกสารที่พิเศษ ในกรณีนี้ คุณจะต้องนำเอกสารต้นฉบับไปที่ร้านและแจ้งให้พนักงานที่ร้านทำสำเนาเอกสารทราบว่าคุณต้องการสำเนาเอกสารเท่าใดและในรูปแบบใด แล้วจะต้องจ่ายค่าบริการตามองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และค่าบริการ

  5. ดาวน์โหลดเอกสาร หากเอกสารที่คุณต้องการสำเนาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์หรือโปรแกรมออฟิศ เช่น Google Docs หรือ Microsoft Word Online คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้เป็นไฟล์และบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้ต่อไป

โปรดระวังและรักษาสิทธิ์ทางกรรมสิทธิ์ของเอกสารที่คุณต้องการสำเนา เนื่องจากบางเอกสารอาจมีข้อกำหนดหรือสิทธิ์ทางกรรมสิทธิ์ที่จำกัดการคัดลอกหรือการใช้งานเพิ่มเติมได้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )