ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

Click to rate this post!
[Total: 492 Average: 5]

ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

เอกสารการยื่นภาษีหาย…อยากทราบว่าเราขอคัดสำเนาได้หรือป่าว

ตอบ : ได้

ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเอง หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top