ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อสินค้า

[Total: 138 Average: 5]

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อสินค้า ?

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
      ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
– ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– ไม่เป็นผู้มีลำนาอยู่ในประเทศไทย
– ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
– เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
– ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรร
– ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง
– ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด
– มูลค่าของสินค้าต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท
– เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top