ขอคืนหักณที่จ่าย

3% เปิดกิจการรับเหมา ถูกหักภาษี ณ ที่่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

เปิดกิจการรับเหมา ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เห็นว่าสามารถขอคืนได้


+++++ สามารถขอคืนได้ตอนยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี ในแบบ ภงด.90 ค่ะ ซึ่งเดี่ยวนี้ทางสรรพากรมีบริการให้ยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วนะค่ะ แล้วรอจดหมายแจ้งจากทางกรมสรรพากรกลับมากค่ะ +++++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top