รับทำบัญชี.COM | เป้าหมายการเงินระยะสั้นก้าวแรกสู่ความสำเร็จการบริหารเงิน?

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

เป้าหมายการเงินระยะสั้น

การกำหนดเป้าหมายการเงินรายเดือนและระยะสั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมและจัดการการเงินของคุณในระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้น ขออธิบายเป้าหมายการเงินที่คุณสามารถกำหนดได้ในระยะเวลาเหล่านี้

 1. เป้าหมายการเงินรายเดือน การกำหนดเป้าหมายเพื่อควบคุมรายรับและรายจ่ายในระยะรายเดือน เป้าหมายนี้สามารถ
  • การกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการออมหรือลงทุนในรายเดือน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนหรือสะสมเงินสำรองในระยะยาว.
  • การกำหนดจำนวนเงินที่คุณสามารถใช้ในรายเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเช่น ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าอาหาร, และค่าเดินทาง.
 2. เป้าหมายการออมระยะสั้น การกำหนดเป้าหมายในการออมเงินระยะสั้น เช่น เซ็ตเป้าหมายออมเงินทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน เพื่อสร้างเงินสำรองหรือใช้ในการลงทุนระยะสั้น เช่น การซื้อของหรือการเดินทาง.
 3. เป้าหมายในการลดหนี้ การกำหนดเป้าหมายในการลดหนี้ระยะสั้น โดยระบุจำนวนหนี้หรือยอดหนี้ที่ต้องการลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้.
 4. เป้าหมายการเงินสำหรับการซื้อของ การวางเป้าหมายเพื่อซื้อสิ่งของหรือบริการในอนาคตในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การซื้อรถยนต์, การเดินทาง, หรือเทศกาลสำคัญ เพื่อให้คุณมีการเงินที่พร้อมใช้งานเมื่อจำเป็น.
 5. เป้าหมายการเงินสำหรับการลงทุน การกำหนดเป้าหมายในการลงทุนเงินระยะสั้น เพื่อให้มีกำไรหรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะเวลาสั้น เช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้อหุ้น.
 6. เป้าหมายการปรับตัวกับสถานการณ์ทางการเงิน การกำหนดเป้าหมายในการปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่คาดคิด เช่น การสูญเสียงาน การเปลี่ยนงาน หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด.
 7. เป้าหมายในการเช็คความคืบหน้า การตั้งเป้าหมายในการตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายการเงินระยะสั้น เพื่อให้แน่ใจว่ากำลังดำเนินการตามแผนการเงินและปรับแผนตามความจำเป็น.
 8. เป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การกำหนดเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้น เพื่อเพิ่มเงินทองที่คุณสามารถออมหรือลงทุน.
 9. เป้าหมายการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจระยะสั้น การกำหนดเป้าหมายการเงินสำหรับการเริ่มธุรกิจหรือโครงการในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้คุณมีทุนเริ่มต้นและสามารถดำเนินธุรกิจได้.

เป้าหมายการเงินเหล่านี้ช่วยให้คุณมีการบริหารรายรับและรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์และชัดเจนในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงการเงินของคุณให้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายการเงินที่คุณตั้งไว้ได้ในที่สุด.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )