รับทำบัญชี.COM | ของกินวันแรกเปิดร้านของกินเล็กๆมีอะรไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

แผนธุรกิจของกิน

การเริ่มต้นธุรกิจของกินเป็นกระบวนการที่ต้องการการเตรียมการและขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ. นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจของกิน

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning)
  • การวางแผนธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจแบบใด มีเป้าหมายอะไร และวิธีการทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ.
  • วางแผนธุรกิจควรรวมถึงการวิเคราะห์ตลาด, กลยุทธ์การตลาด, แผนการเงิน, และแผนดำเนินธุรกิจรายวัน.
 2. การศึกษาตลาด (Market Research)
  • ศึกษาตลาดเป็นการสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดที่คุณเลือกที่จะเข้าสู่ รวมถึงการรับรู้ความต้องการและความพร้อมในตลาดนั้น.
  • ทำการวิเคราะห์การแข่งขันและการเติบโตของตลาดเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ.
 3. เลือกสถานที่ (Choose a Location)
  • การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำคัญมาก เนื่องจากสถานที่ที่ดีสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายได้.
  • พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ที่ติดต่อสะดวก, ประชากรเป้าหมาย, ค่าเช่า, และความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.
 4. สร้างและพัฒนาสินค้าหรือบริการ (Develop Your Product or Service)
  • สร้างหรือพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการในตลาด.
  • ตรวจสอบว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้.
 5. เริ่มต้นธุรกิจของคุณ (Start Your Business)
  • ลงทะเบียนธุรกิจและประกาศสถานะกฎหมายของคุณ เช่น บริษัทจดทะเบียนหรือธุรกิจร้านค้าขายของเดี่ยว.
  • จัดการการเงิน, ซื้อของเล่น, และสร้างการตลาดเริ่มต้น.
 6. ติดตามและปรับปรุง (Track and Improve)
  • ติดตามผลของธุรกิจของคุณโดยตรง และปรับปรุงกลยุทธ์หรือการดำเนินธุรกิจตามผล.
  • ฟังความคิดเสนอแนะจากลูกค้าและพัฒนาการบริการหรือสินค้าของคุณต่อไป.
 7. สร้างแบรนด์และการตลาด (Build Your Brand and Marketing)
  • สร้างแบรนด์ของคุณและกลยุทธ์การตลาดที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกและความสนใจจากลูกค้า.
  • ใช้สื่อสังคม, เว็บไซต์, โฆษณา, และโปรโมชั่นเพื่อเติบโตในตลาด.
 8. การจัดการการเงิน (Manage Finances)
  • จัดการการเงินของธุรกิจของคุณอย่างรอบด้าน เพื่อให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างประหยัดและมีกำไร.
  • สร้างแผนการเงินและตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ.
 9. ประกาศและสร้างลูกค้า (Advertise and Build Customer Base)
  • ใช้กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้สึกและแบรนด์สินค้าหรือบริการของคุณ.
  • สร้างฐานลูกค้าและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า.
 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและการสอบบัญชี (Comply with Legal and Accounting Requirements)
  • สามารถปฏิบัติตามกฎหมายธุรกิจและเงื่อนไขการบัญชีของธุรกิจของคุณ.
  • ตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามระเบียบการเสียภาษีและความต้องการทางกฎหมายอื่น ๆ ของธุรกิจของคุณ.

นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจของกิน ระยะเริ่มต้นอาจมีความท้าทาย แต่การวางแผนและปรับปรุงตลอดเวลาจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้น.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจของกิน

นี่คือตัวอย่างรายรับและรายจ่ายสำหรับธุรกิจของกินในรูปแบบ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายอาหาร 100,000
รายรับจากการบริการส่งถึงบ้าน 30,000
รายรับจากการจัดงานอีเวนต์ 20,000
รายรับอื่นๆ 10,000
รายรับรวม 160,000
รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าเช่าสถานที่ 25,000
ค่าพนักงานและค่าจ้างงาน 40,000
ค่าวัตถุดิบและสินค้า 35,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 10,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 5,000
ค่าน้ำ ค่าไฟ และสาธารณูปโภค 8,000
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ 12,000
ค่าประกันและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 3,000
รายจ่ายรวม 138,000

| กำไรสุทธิ | 22,000 | (รายรับรวม – รายจ่ายรวม) |

ในตารางข้างบนนี้เป็นตัวอย่างของรายรับและรายจ่ายสำหรับธุรกิจของกิน โดยรายรับแต่ละรายการและรายจ่ายแต่ละรายการถูกแสดงเป็นจำนวนเงินในหน่วยบาท สุทธิกำไรสุทธิคำนวณโดยหักรายจ่ายรวมจากรายรับรวม ซึ่งในตัวอย่างนี้กำไรสุทธิคือ 22,000 บาท

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของกิน

ธุรกิจของกินเชื่อมโยงกับหลายอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นี่คือบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกิน

 1. เชฟ (Chef) เชฟเป็นผู้สร้างเมนูและทำอาหารในร้านอาหารหรือธุรกิจของกิน พวกเขาเป็นผู้คุ้นเคยกับกระบวนการทำอาหารและมีความเชี่ยวชาญในการสร้างเมนูและการปรุงอาหาร.
 2. บาริสต้า (Barista) บาริสต้าเป็นผู้ชำระชามกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ในร้านกาแฟ พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการชงกาแฟและการตกแต่งเครื่องดื่ม.
 3. ผู้ปรุงอาหาร (Cook) ผู้ปรุงอาหารเป็นบุคคลที่ทำอาหารในร้านอาหาร ร้านอาหารรวมถึงที่รับจ้างในงานเลี้ยงและงานอีเวนต์อื่น ๆ.
 4. เจ้าของร้านอาหาร (Restaurant Owner) เจ้าของร้านอาหารเป็นคนที่ครอบครองและจัดการร้านอาหารเอง พวกเขามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านบริหารและการตัดสินใจเกี่ยวกับเมนูและบริการ.
 5. ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) ผู้จัดการร้านอาหารรับผิดชอบในการบริหารร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่และจัดการทรัพยากรบุคคลและการดำเนินธุรกิจประจำวัน.
 6. นักบริหารโรงแรมและรีสอร์ท (Hotel and Resort Manager) นักบริหารโรงแรมและรีสอร์ทรับผิดชอบในการจัดการและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการบริการในโรงแรมและรีสอร์ท.
 7. ผู้ผลิตอาหาร (Food Producer) ผู้ผลิตอาหารคือคนที่ประกอบธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การผลิตอาหารแปรรูป, การผลิตเครื่องดื่ม, และการประกอบอาหารสำเร็จรูป.
 8. ผู้จัดการงานบริการอาหาร (Food Service Manager) ผู้จัดการงานบริการอาหารรับผิดชอบในการจัดการระบบบริการอาหารและดำเนินธุรกิจในร้านอาหารและสถานที่อื่น ๆ ที่ให้บริการอาหาร.
 9. ผู้ขายส่งอาหาร (Food Distributor) ผู้ขายส่งอาหารรับผิดชอบในการจัดหาและจัดส่งอาหารและวัตถุดิบให้แก่ร้านอาหารและธุรกิจของกินอื่น ๆ.
 10. นักเรียนที่เรียนในสาขาอาหารและกุ๊ก (Culinary and Culinary Arts Students) นักเรียนที่เรียนในสาขาอาหารและกุ๊กเรียนรู้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารและบริหารร้านอาหารในระดับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเฉพาะสาขา.

ธุรกิจของกินเปิดโอกาสอาชีพและงานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยคนที่ทำงานในธุรกิจนี้สามารถมีอาชีพที่หลากหลายและได้รับความนิยมในด้านอาหารและการบริการ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจของกิน

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจของกิน

Strengths (จุดแข็ง)

 1. เมนูหลากหลาย มีเมนูที่หลากหลายและคุณภาพดีที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้มาก.
 2. คุณภาพอาหาร อาหารมีคุณภาพสูงและมีรสชาติที่อร่อยที่สามารถมอบประสบการณ์รับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยม.
 3. ตำแหน่งที่ตั้งดี ตำแหน่งที่ตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมและเยี่ยมชมซึ่งทำให้มีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เสมอ.
 4. บริการดี การบริการลูกค้าที่ดีและพนักงานที่ชำนาญสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า.

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอาหารมีแนวโน้มที่สูง ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรต่ำ.
 2. การจัดการการเงิน การจัดการการเงินไม่ดีอาจทำให้ธุรกิจไม่มีความมั่นคงทางการเงิน.
 3. ความขาดแคลนของบุคคลที่ชำนาญ การหาบุคคลที่มีความชำนาญในการทำอาหารและบริหารร้านอาหารอาจเป็นที่ยาก.
 4. ความไว้วางใจในความสำเร็จของร้านอาหาร การวางแผนที่ไม่ดีอาจทำให้ธุรกิจขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด.

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ มีโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยการเปิดสาขาร้านอาหารใหม่หรือการส่งถึงบ้าน.
 2. การเปิดร้านในตลาดใหม่ การเปิดร้านอาหารในพื้นที่หรือตลาดใหม่สามารถเพิ่มฐานลูกค้าได้.
 3. แนวโน้มสุขภาพ ความสนใจในอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถสร้างเมนูที่เน้นสุขภาพได้.

Threats (ภัยคุกคาม)

 1. การแข่งขันสูง อุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารมีการแข่งขันสูง และความแข่งขันนี้อาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูง.
 2. สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลให้การบริโภคลดลง.
 3. ประชาสัมพันธ์เสียเรื่อง ประชาสัมพันธ์เสียเรื่องหรือข่าวร้านอาหารที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถพิจารณาและวางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ ควรทำการปรับปรุงข้อจำกัดและใช้โอกาสในการพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสมตามการวิเคราะห์ SWOT ของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของกิน ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะในธุรกิจของกินพร้อมคำอธิบายเพิ่มภาษาไทยและคำแปลเป็นอังกฤษ

 1. เมนู (Menu)
  • คำอธิบายเพิ่ม เมนูคือรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟมีเสนอให้ลูกค้าเลือก.
 2. เชฟ (Chef)
  • คำอธิบายเพิ่ม เชฟคือผู้ที่มีความชำนาญในการปรุงอาหารและสร้างเมนู.
 3. บาริสต้า (Barista)
  • คำอธิบายเพิ่ม บาริสต้าคือคนที่ชำระชามกาแฟและเครื่องดื่มในร้านกาแฟ.
 4. คอนเซปต์ร้าน (Restaurant Concept)
  • คำอธิบายเพิ่ม คอนเซปต์ร้านคือรูปแบบและแนวคิดของร้านอาหารที่กำหนดลักษณะและบรรยากาศ.
 5. ส่วนผสม (Ingredients)
  • คำอธิบายเพิ่ม ส่วนผสมคือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร.
 6. ระบบการบริหาร (Management System)
  • คำอธิบายเพิ่ม ระบบการบริหารคือกระบวนการและการวางแผนในการจัดการธุรกิจของกิน.
 7. บุคคลากร (Staff)
  • คำอธิบายเพิ่ม บุคคลากรคือคนที่ทำงานในร้านอาหาร เช่น เชฟและพนักงานบริการ.
 8. อาหารคาว (Savory Food)
  • คำอธิบายเพิ่ม อาหารคาวคืออาหารที่มีรสชาติเค็มหรือรสจืด เช่น เนื้อสัตว์และผัก.
 9. ขนมหวาน (Dessert)
  • คำอธิบายเพิ่ม ขนมหวานคืออาหารหรือของหวานที่รับประทานหลังจากรายการหลัก.
 10. เมล็ดพันธุ์ (Ingredients)
  • คำอธิบายเพิ่ม เมล็ดพันธุ์คือวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร และมักเป็นส่วนสำคัญของเมนู เช่น เมล็ดพันธุ์ของพืชและเครื่องเทศ.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของภาษาอาหารและร้านอาหาร และมีความสำคัญในการเข้าใจและดำเนินธุรกิจของกินอย่างมีประสิทธิภาพ.

ธุรกิจ ของกิน ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจของกินขึ้นอยู่กับกฎหมายและกำหนดการในท้องถิ่นที่คุณต้องการเปิดธุรกิจของคุณ แต่ในทั่วไป ธุรกิจของกินจะต้องจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. จดทะเบียนธุรกิจ คุณต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น สำนักงานพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตท้องถิ่นของคุณ.
 2. สิทธิบัตรการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องได้รับสิทธิบัตรการดำเนินธุรกิจหรือใบอนุญาตพิเศษในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีลักษณะเฉพาะ เช่น การบริการสุขภาพหรือการผลิตอาหาร.
 3. รับรองสุขภาพอาหาร (Food Health Certificate) ถ้าคุณประกอบธุรกิจของกิน คุณอาจต้องได้รับรับรองสุขภาพอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเตรียมอาหารจากหน่วยงานสุขภาพท้องถิ่น.
 4. ใบอนุญาตการขายสุรา (Alcohol License) ถ้าคุณต้องการจำหน่ายสุราในธุรกิจของกิน คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตการขายสุราจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมสุรา.
 5. การสานักงานสาธารณสุข (Health Department Permit) คุณอาจต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ที่ทำอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานสุขลักษณะที่ถูกต้อง.
 6. การลงทะเบียนในหน่วยงานการเกษตร (Agriculture Department Registration) ถ้าคุณมีการผลิตเกี่ยวกับการเกษตร เช่น ผลิตผลไม้หรือผัก คุณอาจต้องลงทะเบียนในหน่วยงานการเกษตรท้องถิ่น.
 7. สิทธิบัตรสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Permit) ในกรณีที่คุณมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา คุณจะต้องได้รับสิทธิบัตรในการใช้งานเหล่านี้.
 8. รับรองความปลอดภัย (Safety Certification) คุณควรให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น การติดตั้งระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัย.
 9. การลงทะเบียนเพื่อเสียภาษี (Tax Registration) คุณต้องลงทะเบียนในการเสียภาษีและเข้าข่ายในระบบภาษีตามกฎหมายภาษีท้องถิ่นและกฎหมายภาษีรายได้.
 10. การประกันภัย (Insurance) คุณควรพิจารณาการซื้อประกันธุรกิจเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ.

การจดทะเบียนและอนุญาตในธุรกิจของกินจะแตกต่างกันตามท้องถิ่นและประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและการจดทะเบียนที่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจของกิน เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจของกินต้องเสียอาจแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ และกฎหมายภาษีที่ใช้ในพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ นี่คือภาษีที่ธุรกิจของกินส่วนใหญ่ต้องเสีย

 1. ภาษีร้านอาหาร (Restaurant Tax) ร้านอาหารจะต้องเสียภาษีร้านอาหารที่คิดจากยอดขายของอาหารและเครื่องดื่มที่จะบริการ ภาษีนี้อาจแตกต่างกันตามท้องถิ่นและประเทศ.
 2. ภาษีขาย (Sales Tax) ในบางท้องถิ่นและประเทศ มีภาษีขายที่เรียกว่า VAT (Value Added Tax) หรือ GST (Goods and Services Tax) ซึ่งจะถูกคิดจากยอดขายทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ร้านของคุณให้บริการ.
 3. ภาษีขายสุรา (Alcohol Tax) ถ้าคุณจำหน่ายสุราในร้านอาหารของคุณ คุณอาจต้องเสียภาษีขายสุรา.
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) ถ้าคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจของคุณ เช่น ร้านอาหาร คุณจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.
 5. ภาษีเงินได้ (Income Tax) ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของกินและได้รับรายได้จากธุรกิจนี้ คุณจะต้องรายงานรายได้นี้ในการเสียภาษีเงินได้.
 6. สิ่งที่ซื้อสำหรับธุรกิจ (Business Purchases) คุณอาจถูกยกเว้นจากการเสียภาษีสำหรับสิ่งที่คุณซื้อสำหรับการใช้ในธุรกิจของคุณ เช่น วัตถุดิบอาหาร อุปกรณ์ครัว เป็นต้น.
 7. ภาษีพนักงาน (Employee Taxes) หากคุณมีพนักงานในธุรกิจของคุณ คุณต้องเสียภาษีจากรายได้ของพนักงานและรายได้ที่คุณจ่ายให้พนักงาน.
 8. สิทธิประกันสังคม (Social Security) คุณจะต้องจ่ายสิทธิประกันสังคมสำหรับพนักงานของคุณตามกฎหมาย.
 9. ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) บางท้องถิ่นและประเทศอาจมีภาษีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของคุณ.
 10. อื่น ๆ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณตามกฎหมายและกำหนดการในพื้นที่ของคุณ.

ควรติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจของคุณ การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมีความสำคัญเพื่อประสบความสำเร็จและป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )