ขายผ่อน เช่าซื้อ มีข้อแตกต่างกัน อย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 117 Average: 5] การขาย …

ขายผ่อน เช่าซื้อ มีข้อแตกต่างกัน อย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

การขายผ่อน และการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกัน อย่างไร

                  การขายผ่อนชำระ หมายถึง การที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อโดยยินยอมใหผู้ซื้อจ่ายค่าสินค้าเป็นบางส่วน เงินดาวน์ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆภายในระยะเวลาที่กำหนด การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของนำทรัพย์สินอกให้เช่าและตกลงกันว่าจะขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินตกเป็นของผู้ให้เช่า ซึ่งต้องทำสัญญาด้วยค่ะ การขายผ่อนชำระใช้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการซื้อขาย ส่วนการเช่าซื้อว่าด้วยการเช่าซื้อ ในการบันทึกบัญชีใช้หลักการเดียวกันในการบันทึกค่ะ

การเปรียบเทียบการซื้อผ่อนและเช่าซื้อ (Leasing) สามารถทำได้โดยใช้ตารางเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของแต่ละวิธีการได้ง่ายๆ ดังนี้

การซื้อผ่อน (Purchase Financing)

  • ผู้ซื้อจ่ายเงินดาวน์ (Down Payment) และจะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทันที
  • ผู้ซื้อจะต้องผ่อนชำระส่วนที่เหลือในระยะเวลาที่กำหนด, โดยรวมถึงดอกเบี้ย
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรวมถึงราคาซื้อ, ดาวน์ ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการจัดเงิน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ประกันรถ

การเช่าซื้อ (Leasing)

  • ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่า (Lease Payment) ในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายดาวน์ที่มาก
  • ผู้เช่าอาจมีตัวเลือกในการซื้อทรัพย์สินในระยะหลังตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา (Residual Value)
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรวมถึงค่าเช่า, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ประกันรถ

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการซื้อผ่อนและการเช่าซื้อสามารถมีลักษณะต่อไปนี้

รายการค่าใช้จ่าย การซื้อผ่อน การเช่าซื้อ
ดาวน์พายเมนต์ มี น้อยหรือไม่มี
ค่าเช่า/ผ่อนชำระรายเดือน มี มี
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย มี มี
ค่าธรรมเนียมการจัดเงิน มี อาจมีหรือไม่มี
ค่าประกันรถ มี มี
ค่าบำรุงรักษารถ อาจมีหรือไม่มี มี
ค่าซื้อทรัพย์สินในระยะหลัง ไม่มี มี
การสิ้นสุดสัญญา (End of Term) เป็นเจ้าของทรัพย์สิน มีตัวเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อทรัพย์สินในระยะหลัง
ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง น้อยหรือไม่มี มี (สามารถเลือกซื้อหรือไม่ซื้อหลังจากสิ้นสุดสัญญา)

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการซื้อผ่อนและการเช่าซื้อมีข้อได้เปรียบเทียบและข้อเสียเปรียบเทียบที่ต่างกัน ควรพิจารณาประโยชน์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อตัดสินใจว่าวิธีการใดเหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์การเงินของคุณในระยะยาวและสั้นๆ รวมทั้งในบางกรณีอาจมีผลกระทบต่อภาษีอากรด้วย ดังนั้นควรปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญในการเงินก่อนตัดสินใจ

การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แจ้ง เพิ่ม บริษัท ออนไลน์ ทำง่ายๆ?

แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี 2565 คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์  จองชื่อบริษัทออนไลน์ dbd จดทะเบียนออนไลน์ www.dbd.go.th บริการออนไลน์ แจ้งยืนยัน ผู้ทําบัญชี ปี 2565 ภายในวันที่ ขอหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ไม้ละ 2 บาท แฟ รน ไช ส์ หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ บีบี วัดลาดปลาดุก ขายส่ง หมูสะเต๊ะ ชลบุรี แฟ รน ไช ส์ ยิ้มสยาม เจ้าสัว หมูสะเต๊ะ หมูสะเต๊ะ แม่โอ๊ะโอ

ฟอเวิดเดอร์ ภาษี มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย freight forwarder มีบริษัทอะไรบ้าง ฟอเวิดเดอร์ คือ Freight Forwarder คือ Freight Forwarder หน้าที่ ขั้น ตอน การ ทํา งานของ Freight Forwarder freight forwarder คือใคร บริษัท Freight Forwarder รายชื่อ บริษัท freight forwarder ใน ไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์

เช็ค #8 ความสำคัญและวิธีการใช้ในการทำธุรกิจ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช็คเงินสด คือ เช็คมีกี่ประเภท เช็ค co คือ เช็ค คือ ตั๋วเงินจ่าย เคลียริ่งเช็ค คือ แคชเชียร์เช็ค คือ โพสเช็ค คือ เช็คธนาคาร คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top