การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย

ระบบบันทึกบัญชี ฝากขาย รับขายฝาก?

Click to rate this post! [Total: 49 Average: 5] ในหน้าน …

ระบบบันทึกบัญชี ฝากขาย รับขายฝาก? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

ขายฝาก

การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย

วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายจะมี 2 วิธี คือ
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ต้องคำนึงถึงระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ด้วยว่าใช้ระบบใด

วิธีบันทึกรายการสินค้ามี 2 ระบบ คือ ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง และระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

โดยแบ่งออกเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย

วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายก็มี 2 วิธีเช่นกัน คือ
การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับรายการขายปกติของกิจการ แบ่งออกเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

ขายฝาก (Consignment) และ รับขายฝาก (Consignment Sales) เป็นสองแบบของการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าโดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า แต่มีความแตกต่างกันในวิธีที่สินค้าถูกนำเสนอและมีความรับผิดชอบในการจัดหาลูกค้าและการจัดส่งสินค้า ตารางด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบระหว่างขายฝากและรับขายฝาก

ลักษณะ ขายฝาก รับขายฝาก
ผู้ขาย ผู้ขายนำสินค้าไปให้ร้านค้าขาย ร้านค้านำสินค้าของผู้ขายไปขาย
ความรับผิดชอบในการขาย ผู้ขายรับผิดชอบในการค้นหาลูกค้า ร้านค้ารับผิดชอบในการหาลูกค้า
ความรับผิดชอบในการจัดส่ง ผู้ขายรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า ร้านค้ารับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
ความเสี่ยงในการขาย ผู้ขายรับผิดชอบในการเก็บสินค้า ร้านค้ารับผิดชอบในการเก็บสินค้า
ค่าคอมมิชชัน ร้านค้ารับค่าคอมมิชชันจากการขาย ผู้ขายจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับร้านค้า

ในกรณีขายฝาก (Consignment), ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหาลูกค้าและจัดส่งสินค้า และร้านค้ารับค่าคอมมิชชันจากการขายเป็นรายได้ ส่วนในการรับขายฝาก (Consignment Sales), ร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการหาลูกค้าและจัดส่งสินค้า และผู้ขายจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับร้านค้า

การเลือกวิธีการขายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจของคุณและความต้องการในการควบคุมการขายและการจัดส่งสินค้า แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ดังนั้นคุณควรพิจารณาคุณลักษณะของธุรกิจของคุณและต้องการให้ผู้ขายหรือร้านค้ารับผิดชอบในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการขายและจัดส่งสินค้า

การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มั่นคงด้วยบริการมีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโรงพิมพ์ แนวโน้ม ธุรกิจสื่อ มีอะไรบ้าง เปิดโรงพิมพ์ ทํางานโรงพิมพ์ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน ออนไลน์

12 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

การผลิตสื่อโฆษณา เส้นทางสู่ความสำเร็จ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สื่อโฆษณา มีอะไรบ้าง สื่อโฆษณา ตัวอย่าง สื่อโฆษณาสินค้า การตัดสินใจเลือกสื่อโฆษณา จะต้องคํานึงถึงสิ่งใด สื่อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง การโฆษณาระดับชาติ มีลักษณะเป็นอย่างไร สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ลาซาด้า Lazada #5 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของในลาซาด้าแบบไม่สต๊อกของ อยากขายของใน lazada ต้องทำอย่างไร ขายของในลาซาด้า ได้เงินยังไง ขายของในลาซาด้า เสียค่าอะไรบ้าง ขายของในลาซาด้า ขายของใน ลาซา ด้า ดี ไหม วิธีขายของในลาซาด้าให้ขายดี ขายของในลาซาด้า หักกี่เปอร์เซ็นต์

Leave a Comment

Scroll to Top