รับทำบัญชี.COM | เปิดร้านอะไหล่รถยนต์ ลงทุนไม่เจ๊ง 3 เทคนิค?

ร้านอะไหล่รถยนต์

ร้านขายอะไหล่รถยนต์ พื้นที่ที่ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของรถยนต์ของคุณ

การเดินทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของเรา แต่การรักษาและบำรุงรักษารถยนต์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ง่ายเพราะหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศและการใช้งานที่หนักหน่วง แต่หนึ่งในสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของรถยนต์คือการรับบริการจากร้านขายอะไหล่รถยนต์ และอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานสูง

อุปกรณ์ภายในรถยนต์และการแต่งรถ

ร้านขายอะไหล่รถยนต์ไม่เพียงแค่ให้คุณสามารถซื้ออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมรถยนต์ของคุณ แต่ยังมีสินค้าอุปกรณ์ภายในรถยนต์และอุปกรณ์แต่งรถให้เลือกหลากหลาย เพื่อที่คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งรถยนต์ของคุณให้ตรงตามความต้องการและสไตล์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

อู่ซ่อมรถมาตรฐาน

การเลือกใช้บริการของอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานสูงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการที่จะแก้ไขปัญหาหรือปรับแต่งรถยนต์ของคุณ อู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานสูงจะมีช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์แต่ละรุ่นและยี่ห้อ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานซ่อมของคุณจะถูกดำเนินการอย่างถูกต้อง

การซ่อมบำรุงรักษา

การรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันว่ารถยนต์ของคุณจะให้บริการได้ตลอดเวลา ร้านขายอะไหล่รถยนต์และอู่ซ่อมรถมาตรฐานมักจะมีบริการเช็คอัตโนมัติและบำรุงรักษาเช่นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อัพเกรดส่วนประกอบที่ถูกสุขลักษณะ และซ่อมแอร์รถยนต์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย

อู่ประกันรถยนต์

การเลือกใช้อู่ประกันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการย่อมเสริมความมั่นใจให้คุณในกรณีที่คุณต้องการบริการซ่อมแซมหรือประกันคุณภาพของงานซ่อม อู่ประกันยังสามารถช่วยในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหาย

ซ่อมเบาะรถยนต์, เครื่องยนต์, ตัวถังและสี

ร้านขายอะไหล่รถยนต์และอู่ซ่อมรถมาตรฐานยังมีความสามารถในการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น เบาะรถยนต์ที่ถูกที่สภาพ การซ่อมเครื่องยนต์ เช่นการเปลี่ยนชุดส่วนประกอบหรือซ่อมแอร์รถยนต์ที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ซ่อมตัวถังและสีเพื่อให้รถยนต์ของคุณกลับมามีความสวยงามและแข็งแกร่งอีกครั้ง

ในสรุป การดูแลรถยนต์ของคุณให้ใช้งานได้ตลอดเวลาต้องการการร่วมมือกับร้านขายอะไหล่รถยนต์และอู่ซ่อมรถที่มีความเชี่ยวชาญและมาตรฐานสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจและมั่นใจได้ว่ารถยนต์ของคุณจะให้บริการอย่างดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวของคุณตลอดการใช้งาน

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ร้านขายอะไหล่รถยนต์

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากการขายอะไหล่และอุปกรณ์ เป็นรายรับหลักที่ได้จากการขายอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ร้านขายอะไหล่รถยนต์สามารถขายอะไหล่ที่ลูกค้าต้องการสำหรับการซ่อมแซมหรือปรับแต่งรถยนต์ของพวกเขา
 2. รายรับจากค่าบริการติดตั้งและบริการ รายรับจากการให้บริการติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์ใหม่บนรถยนต์ รวมถึงบริการซ่อมแซมรถยนต์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
 3. รายรับจากการขายอุปกรณ์เสริม รายรับที่ได้จากการขายอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ เช่น ล้อแม็ก, เครื่องเสียงรถยนต์, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ลูกค้าสนใจ

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์สำหรับการขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสต็อกของร้าน
 2. ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างพนักงานในร้านขายอะไหล่รถยนต์ รวมถึงช่างซ่อมรถหรือพนักงานบริการลูกค้า
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการร้าน, ค่าใช้จ่ายในการเงินและบัญชี, ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร้าน
 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าและข้อมูลธุรกิจ
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้าน

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

ด้านล่างนี้คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของร้านขายอะไหล่รถยนต์ ในรูปแบบ comparison table โดยใช้หน่วยเป็นบาท

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากลูกค้า 40,000 บาท/เดือน
รายรับจากการขายอะไหล่ 30,000 บาท/เดือน
รายรับจากการบริการติดตั้ง 10,000 บาท/เดือน
รวมรายรับ 80,000 บาท/เดือน
ค่าเช่าสถานที่ 15,000 บาท/เดือน
ค่าซื้ออะไหล่และวัสดุซ่อมแซม 35,000 บาท/เดือน
ค่าจ้างช่างซ่อมรถยนต์ 20,000 บาท/เดือน
ค่านายหน้าการขาย 5,000 บาท/เดือน
ค่าโฆษณาและการตลาด 7,000 บาท/เดือน
รวมรายจ่าย 82,000 บาท/เดือน
กำไรสุทธิ -2,000 บาท/เดือน

ตารางนี้แสดงรายรับและรายจ่ายของร้านขายอะไหล่รถยนต์ในรูปแบบเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นว่ากำไรสุทธิของธุรกิจของคุณคือ -2,000 บาทต่อเดือน นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้กำลังขาดทุนอยู่ในขณะนี้ คุณอาจต้องพิจารณาแนวทางในการลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายรับเพื่อให้กำไรสุทธิกลับเป็นบวก

การบันทึกข้อมูล  การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ร้านขายอะไหล่รถยนต์

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากการขายอะไหล่และอุปกรณ์ เป็นรายรับหลักที่ได้จากการขายอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ ร้านขายอะไหล่รถยนต์สามารถขายอะไหล่ที่ลูกค้าต้องการสำหรับการซ่อมแซมหรือปรับแต่งรถยนต์ของพวกเขา
 2. รายรับจากค่าบริการติดตั้งและบริการ รายรับจากการให้บริการติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์ใหม่บนรถยนต์ รวมถึงบริการซ่อมแซมรถยนต์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
 3. รายรับจากการขายอุปกรณ์เสริม รายรับที่ได้จากการขายอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ เช่น ล้อแม็ก, เครื่องเสียงรถยนต์, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ลูกค้าสนใจ

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์สำหรับการขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสต็อกของร้าน
 2. ค่าจ้างพนักงาน ค่าจ้างพนักงานในร้านขายอะไหล่รถยนต์ รวมถึงช่างซ่อมรถหรือพนักงานบริการลูกค้า
 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการร้าน, ค่าใช้จ่ายในการเงินและบัญชี, ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร้าน
 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าและข้อมูลธุรกิจ
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในร้าน

ขั้นตอน การลงทุน เปิดร้าน ขายอะไหล่รถยนต์ พร้อม 5 เทคนิค

การแบ่งขนาดกิจการขายอะไหล่รถยนต์ตามเงินลงทุนเริ่มต้นของธุรกิจ ดังนี้

 1. ขนาดเล็ก (เงินลงทุนประมาณ 300,000 – 500,000 บาท)
  • เงินลงทุนในร้านขายอะไหล่รถยนต์ขนาดเล็กมักอยู่ในช่วง 300,000 – 500,000 บาท
  • สต็อกสินค้าอะไหล่รถยนต์ที่เป็นที่ต้องการในพื้นที่นั้น
  • อาจต้องระงับสินค้าในราคาสูงหรือชิ้นส่วนที่น้อยในตอนแรก
 2. ขนาดกลาง (เงินลงทุนประมาณ 500,000 – 1,000,000 บาท)
  • เงินลงทุนในร้านขายอะไหล่รถยนต์ขนาดกลางมักอยู่ระหว่าง 500,000 – 1,000,000 บาท
  • สต็อกสินค้าอะไหล่รถยนต์ที่หลากหลายและครอบคลุมต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้น
  • การรวมสินค้าเปิดตัวใหม่ล่าสุดและสินค้ามาตรฐาน
 3. ขนาดใหญ่ (เงินลงทุนเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป)
  • เงินลงทุนในร้านขายอะไหล่รถยนต์ขนาดใหญ่มีกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป
  • สต็อกสินค้าอะไหล่รถยนต์ที่มากและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้น
  • สามารถเปิดสาขาเพิ่มเติมหรือขยายธุรกิจในอนาคต

หลังจากลงทุนในร้านขายอะไหล่รถยนต์แล้ว คุณยังต้องมีเงินสดเพื่อซื้อสินค้าใหม่ๆ และสต็อกสินค้าในร้านอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและอุ่นใจในการซื้อสินค้าจากคุณ ดังนั้น, เงินสดที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้าเป็นส่วนสำคัญอีกด้วย

5 เทคนิค ธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์

ข้อสรุป คำอธิบาย
มีพนักงานที่ให้ความรู้ การมีทีมงานที่มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์จะทำให้ลูกค้าประทับใจและไว้วางใจในการซื้อสินค้าจากร้านของคุณ
ทำเลที่ตั้ง เลือกทำเลที่มีการใช้งานรถยนต์มากๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและบริการลูกค้า
การเลือกสต็อกสินค้า การสต็อกสินค้าควรให้ความสำคัญกับประเภทของรถยนต์ที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นรถกระบะหรือรถยนต์ สต็อกสินค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
ทำบัญชีและจัดทำสต็อก การทำบัญชีและจัดสต็อกสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามกำไรและขาดทุนในธุรกิจของคุณ
การรับประกันสินค้า การมีการรับประกันสินค้าที่คุณขายจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือของร้านของคุณในตลาด

ธุรกิจ ร้านขายอะไหล่รถยนต์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การดำเนินธุรกิจร้านขายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่คุณควรพิจารณา

 1. จดทะเบียนกิจการ คุณควรจดทะเบียนกิจการร้านขายอะไหล่รถยนต์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ การจดทะเบียนกิจการเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้กิจการของคุณเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการต่อไปได้.
 2. การรับอนุญาต สำหรับร้านขายอะไหล่รถยนต์ คุณอาจต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าอะไหล่รถยนต์
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสินค้า คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้ายานยนต์และอะไหล่รถยนต์ ซึ่งอาจรวมถึงมาตรฐานสินค้าและคุณภาพ
 4. การเปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณและรับเงินรายได้จากลูกค้า
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าอะไหล่รถยนต์ อาจมีกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้ายานยนต์ การรับประกันสินค้า หรือการบริการลูกค้า เป็นต้น

การจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจร้านขายอะไหล่รถยนต์ และที่ตั้งของคุณ คุณควรปรึกษากับนักบริหารและนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านขายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องและสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศไทย.

บริษัท ร้านขายอะไหล่รถยนต์ เสียภาษีอย่างไร

การเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับหลายประเภทของภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อไปนี้คือภาษีและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่คุณควรพิจารณา

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้าร้านขายอะไหล่รถยนต์ของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอะไหล่รถยนต์ของคุณ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการที่คุณให้
 2. ภาษีอากรถ (Excise Tax) ภาษีนี้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการผลิตอะไหล่รถยนต์ ค่าภาษีอากรถจะขึ้นอยู่กับประเภทของอะไหล่รถยนต์และมูลค่าของสินค้า
 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) ภาษีนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอะไหล่รถยนต์ในบางกรณี คุณอาจต้องชำระภาษีเมื่อทำการซื้อขายสินค้านี้ ภาษีนี้มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านขายอะไหล่รถยนต์ คุณจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีนิติบุคคลของประเทศ อัตราภาษีนิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับรายได้และกำไรของธุรกิจของคุณ
 5. ค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาต คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการรับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจร้านขายอะไหล่รถยนต์ โดยค่าธรรมเนียมนี้อาจแตกต่างกันตามพื้นที่และข้อบังคับท้องถิ่น
 6. ค่าสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมอาจเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการทำลายของอะไหล่รถยนต์ที่มีส่วนผลิตปล่อยสารพิษหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากภาษีและค่าธรรมเนียมข้างต้นแล้ว คุณยังควรพิจารณาการจัดการธุรกิจของคุณในเรื่องการบัญชีและการเงินอย่างถูกต้อง เพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์ของคุณ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีหรือทนายความเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในปัจจุบันและอนาคต

ธุรกิจผลิตขวดลูกกลิ้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )