คำถามมากมายที่นักบัญชีมักจะถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำบัญชีที่ดี

คำถาม ยอดฮิต ข้อของ ผู้ทำบัญชี ที่ควรรู้?

Click to rate this post! [Total: 83 Average: 5] ในหน้าน …

คำถาม ยอดฮิต ข้อของ ผู้ทำบัญชี ที่ควรรู้? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

คำถามมากมายที่นักบัญชีมักจะถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำบัญชีที่ดี

การทำบัญชีนั้น ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่ทราบเรื่องราว หรือข้อมูลและข้อเท็จจริง หลายอย่าง ทำให้เกิดคำถามมากมายที่นักบัญชีมักจะถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำบัญชีที่ดี 5 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี ที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาดเพราะคำถามแต่ละข้อ อาจจะมีบางข้อที่นักบัญชีบางคนยังไม่ทราบ ซึ่งจะมีคำถามพร้อมคำตอบอย่างไรนั้นมาดูกัน

1.ผู้ทำบัญชี คือใคร มีหน้าที่อย่างไร ผู้ทำบัญชี คือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการแห่งหนึ่ง และกฎหมายได้กำหนดให้กิจการหนึ่งแห่งจะต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน ซึ่งอาจจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หรือ หัวหน้าแผนกบัญชี รวมถึงผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งผู้ทำบัญชีหนึ่งคนจะรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละ 100 แห่ง

2.นักบัญชีทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่ นักบัญชีทุกคนไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี นั่นเป็นเพราะการเป็นนักบัญชีทั่วไปไม่ถือว่าเป็นผู้ทำบัญชี เนื่อง จากว่าผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือนิติบุคคลมอบหมายให้ และเป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงนามใน สบช.3 ซึ่งผู้ทำบัญชีทุกคนจะต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภาย ใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่รับทำบัญชี

3.คุณสมบัติผู้ทำบัญชี  คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี ที่ถูกต้องกำหนดตามขนาดของธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือ ปวส.ทางการบัญชี ส่วนผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ผู้ทำบัญชีจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

4.(CPD) ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี นับอย่างไร ผู้ทำบัญชีจะต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD หรือ Continuing Professional Development) เพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพไว้ตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำบัญชี ที่เป็นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยจะต้องนับชั่วโมงให้ได้ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในรอบ 3 ปี และจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง และเรื่องอื่น ๆ อีกเก้าชั่วโมง โดยเฉลี่ยในรอบหนึ่งปี จะต้องมีการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ฯลฯ

5.การแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพจะต้องทำอย่างไร ผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอินเทอร์เน็ตภายใน 60 วันใน www.dbd.go.th หลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม ของปีถัดไป ผู้ทำบัญชีอย่าลืม ทำตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน ส่วนผู้ที่เป็นนักบัญชีทั่วไป ก็ไม่ควรละเลยการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งความต้องการของนักบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงส่งผลทำให้มุมมองของนักบัญชีเปลี่ยนตามไปด้วย และต้องการก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
คำถามมากมายที่นักบัญชีมักจะถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำบัญชีที่ดี

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

ช้อปปิ้ง SHOPEE รับจ่าย โดนภาษี ย้อน หลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง สมัคร shopee ขายของ มือใหม่ ขายของใน shopee  ขายของใน shopee ส่งของยังไง เปิดร้านใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง ขายของใน shopee ขายอะไรดี ขายของใน shopee ได้เงินยังไง เปิดร้านใน shopee 

สูตรหา กำไรสุทธิ กําไร เปอร์เซ็นต์?

สูตรหา กําไร เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิ คือ สูตรหากําไร ขาดทุน สูตรหากําไร ขาดทุน excel วิธี หา กำไรจากราคาขาย วิธีคิด กํา ไร สินค้า กําไรสะสมต้นปี หายังไง ขายสุทธิ ตัวอย่าง

Leave a Comment

Scroll to Top