รับทำบัญชี.COM | คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี?

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 5]

คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี

                หากกล่าวถึงนักบัญชี หลายคนคงนึกถึงคนที่ต้องทำงานคลุกคลีอยู่กับตัวเลข เอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน ของบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มียึดมั่นในหลักการ และทำตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เรียนมาทางด้านการบัญชี ก็จะต้องการทำงานด้านนี้แต่อาจจะไม่เสมอไป คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีที่นักบัญชีไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดมีอะไรบ้าง มาดูกัน ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ นักบัญชีจะต้องรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา และจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทางการเงินของบริษัทเด็ดขาด จะต้องขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงให้ตรงตามกำหนดเวลา จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นนักบัญชีกลับบ้านดึกกว่าแผนกอื่นอยู่เป็นประจำ เปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาและควรหาโอกาสพูดคุยพบปะกับคนในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเข้าใจวิธีการทำงานของคนอื่น ๆและหมั่นศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ ในการมอบหรือรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ก็ควรเรียกเก็บหลักฐานทางการเงิน และทำการตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ควรจัดเก็บเอกสารการเงิน และการบัญชีทุกฉบับไว้ในที่ปลอดภัย ตามระยะเวลาภายในที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีความรู้แน่นภาคทฤษฎี และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้ นักบัญชีจำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เพื่อนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจได้ด้วย สร้างแรงกดดันให้ตนเอง ในการทำงานควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และควรหาวิธีที่จะทำให้ได้ตามเป้า นักบัญชียังสามารถพัฒนาตนเอง ด้วยการกำหนดเวลาในการทำงานให้สั้นลง หรือเป็นการขอทำงานที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความกล้าที่จะนำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และรีบแจ้งผู้มีอำนาจทราบทันที เมื่อพบการทุจริตหรือพบความเสียหายใด ๆ การทบทวนตนเองทุกปี และตั้งคำถามว่าตนเองต้องการอะไร ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง และยังมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้าง หรือมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างจะได้หาทางแก้ไข และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง หากใครใฝ่ฝันอยากเป็นนักบัญชีที่ดี ก็เริ่มต้นสร้างมันตั้งแต่วันนี้ ไม่มีสิ่งใดยากเกินความตั้งใจอยู่แล้ว นักการบัญชีที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถ และดูว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่ามั่นใจเต็มที่แล้วหรือยัง และเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหน การเตรียมเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไม่หยุดการเรียนรู้ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอด เวลา และไม่ลืมที่จะต้องเข้าอบรมวิชาบัญชี-ภาษี เพื่อให้ครบ 27 ชั่วโมงของทุก ๆ 3 ปี ตามที่สภาวิชาชีพการบัญชีที่ได้กำหนดไว้