2 ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าสิทธิบัตร
[Total: 1129 Average: 5]

ค่าสิทธิบัตร

ค่าสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือป่าวคะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอะไรบ้าง ?

ค่าสิทธิบัตรถือเป้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะ ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเข้าเกณฑ์สามารถระบุได้ตามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ต่อเมื่อ
1. สามารถแยกเป็นเอกเทศได้ กล่าวคือ สามารถแยกหรือแบ่งจากกิจการ และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้อย่างเอกเทศ หรือโดยรวมกับสัญญา สินทรัพย์หรือหนี้สินที่
เกี่ยวข้อง หรือ
2. ได้มาจากการทำสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าสิทธิเหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแบ่งแยกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระผูกพันอื่น ๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้ ได้แก่
– ค่าสิทธิบัตร
– ลิขสิทธิ์
– สิทธิการเช่า
– สัมปทานและการอนุญาติให้ใช้สิทธิ
– เครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า
– ค่าความนิยม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top