ค่าอะไหล่เครื่องพิมพ์

3 ค่าอะไหล่ Printer เป็นภาษีซื้อ

Click to rate this post!
[Total: 247 Average: 5]

การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ

ส่วนค่าใช้จ่ายในออฟฟิศ เรามี ค่าอะไหล่ Printer สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้เปล่า
ใช้ได้ค่ะเพราะค่าอะไหล่ Printer ถือว่าเป็นส่วนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรค่ะ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน หากภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนนั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ
การนำค่าอะไหล่ Printer มาเป็นภาษีซื้อ

Leave a Comment

Scroll to Top