ค่าแรงงานต่างด้าว

รับทำบัญชี.COM | ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่าย?

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ

มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว สามารถนำลงมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมครับต้องมีเอกสารอะไรมาประกอบด้วยหรือเปล่าคะ

ถ้าเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฏหมาย( ไม่รวมถึง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ) ก็จะต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยก็จะเหมือนเป็นลูกจ้างของนิติบุคคล ซึ่งจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยนายจ้างก็จะต้อง คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกับคนไทย หากถึงเกณฑ์ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งตามแบบ ภงด.1 ทุกเดือน รวมถึงต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วยค่ะ และนายจ้างก็จะต้องหักนำส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยทุกเดือนเช่นกันค่ะ เมื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะมีหลักฐานนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )