ค่าแรงงานต่างด้าว

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ

Click to rate this post!
[Total: 356 Average: 5]

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ

มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว สามารถนำลงมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมครับต้องมีเอกสารอะไรมาประกอบด้วยหรือเปล่าคะ

ถ้าเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฏหมาย( ไม่รวมถึง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ) ก็จะต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยก็จะเหมือนเป็นลูกจ้างของนิติบุคคล ซึ่งจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยนายจ้างก็จะต้อง คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกับคนไทย หากถึงเกณฑ์ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งตามแบบ ภงด.1 ทุกเดือน รวมถึงต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วยค่ะ และนายจ้างก็จะต้องหักนำส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยทุกเดือนเช่นกันค่ะ เมื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็จะมีหลักฐานนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน ส่วนเกินทุน คือ ผลต่างของสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าหนี้สิน บวกมูลค่าหุ้นทุนพร้อมกำไรสะสม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ1). ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน 2). ส่วนเกินทุนอื่นๆ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน เกิดขึ้นได้ต่ …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

ผู้ทำบัญชีมีคุณวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] ต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือป่าว บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือป่าว คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นถูก …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

ค่าน้ำค่าไฟ ทำอย่างไรถึงค่าใช้จ่าย

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] ใบเสร็จค่าน้ำ,ค่าไฟ ต้องทำอย่างไรถึงจะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ ใบเสร็จค่าน้ำ,ค่าไฟ ต้องทำอย่างไรถึงจะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ ต้องเป็น ชื่อ ที่อยู่ ตามที่อยุ่ในหหนังสือรับรองของกิจการ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ บริษัทจ …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อจดทะเ …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

เหตุ ปิดกิจการ บริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรขั้นตอนการเลิกบริษัท 1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 1.1 เลิกโดย …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

trade-off-between-qualitative-characteristic

ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] ในหน้านี้ ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ คือ (Trade off …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

บจก

บจก ย่อมาจาก บจ ต่างกันอย่างไร ?

บจก ย่อมาจาก บจ. กับ บจก. ต่างกันอย่างไร บจก คือ บจก ภาษาอังกฤษ บ. จ หรือ บ. จก บ. จก มหาชน คือ บ. จ ย่อมาจาก เจ้าของ หจก เรียกว่า ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท

รับทําบัญชี.COM || ทวีวัฒนา สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 356 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || ทวีวัฒนา สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด …

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะ Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top