การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 401 Average: 5]

การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

การลงเป็นค่าใช้จ่ายของใบสำคัญจ่าย

ประกอบธุรกิจขายอาหาร ต้องซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารกับแม่ค้า กิจการทำใบสำคัญจ่าย แต่แม่ค้าไม่ยอมลงชื่อรับเงิน ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือป่าว

ให้ผู้รับลงชื่อรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการหักเป็นรายจ่าย ต้องพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่ามีการจ่ายจริง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top