ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 531 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ โอนข้ามประเทศได้มีจำนวนสูงสุดหรือไม่

ระเบียบของการโอนเงินไปยังต่างประเทศ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องโอนไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top