การจดบันทึกตามหลักการบัญชี

31ธค การจดบันทึกตามหลักการบัญชีดีต่อตัวเราอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 370 Average: 5]

การจดบันทึกตามหลักการบัญชีดีต่อตัวเราอย่างไร

นักบัญชีกับการจดบันทึกเป็นของคู่กัน เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นนักบัญชีจะทำการบันทึกลงไปในสมุดรายวันทั่วไปหรือบัญชีโอน แล้ววิเคราะห์รายการเพื่อผ่านบัญชีไปแยกประเภท ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 5 หมวดบัญชีคือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย
ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ในการทำบัญชีได้อย่างเป็นมาตรฐาน เพียงขอให้รู้หลักการบัญชี สำหรับบัญชีส่วนบุคคลก็สามารถได้ประโยชน์จากหลักการนี้ด้วยเช่นกัน คำว่าส่วนบุคคลก็คือตัวเราเอง เราคนเดียวที่อยากจะทำบัญชีเก็บไว้เพื่อทราบการเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อวางแผน วิเคราะห์ความเป็นไปในชีวิต ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีกับชีวิตประจำวัน นอกจากจะทราบความเคลื่อนไหวของการเงินแล้ว เรายังสามารถรู้ถึงอาหารที่เรารับประทานว่าแต่ละวันกินอะไรบ้างในปริมาณเท่าไร เรียกว่าสามารถนำหลักการบัญชีมาประยุกต์ได้ โดยอาจกำหนดหน่วยนับหรือปริมาณเป็นจานหรือแคลลอรี่ เป็นต้น ยกตัวอย่าง เช้านี้คุณกินข้าว 2 ทัพพี กับต้มจืดวุ้นเส้น 1 ถ้วย
บางคนที่ทราบถึงจำนวนแคลลอรี่ก็สามารถบันทึกลงไปได้ด้วยเช่นกัน วิธีการง่ายๆ ในการบันทึกบัญชี หลักการบันทึก ให้คุณหาสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งสำหรับจดรายการอาหารที่กิน แบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านรับกับด้านจ่าย ด้านรับหมายถึง คุณรับอาหารเข้าสู่ร่างกายอะไรบ้าง และเป็นจำนวนเท่าไร ด้านจ่ายคือคุณใช้พลังงานไปกี่แคลลอรี่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำงานบ้าน เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย เป็นต้น
เมื่อคุณบันทึกอย่างซื่อสัตย์ในแต่ละวันคุณจะเห็นว่าคุณรับพลังงานเกินมาเท่าไร หรือคุณจ่ายออกพลังงานมากกว่ารับเท่าไร ซึ่งอย่างหลังจะเป็นผลดีต่อร่างกายมากกว่า จากนั้นคุณก็นำมาหักลบกัน หากด้านรับมากกว่าแสดงว่าร่างกายคุณได้รับอาหารหรือพลังงานเกิน ซึ่งไม่เป็นผลดีทำให้น้ำหนักขึ้นและหากได้รับอาหารเกินต่อเนื่องโดยคุณไม่ควบคุมก็จะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้ แต่หากคุณจ่ายพลังงานออกไปมากกว่ารับในแต่ละวัน อย่างนี้ดี ๆ ใคร ๆ ก็ต้องการให้เป็นเช่นนั้น เพราะหมายถึงสุขภาพและน้ำหนักลดลง
คุณจะเห็นได้ว่าหลักการบัญชีในเรื่องการจดบันทึกสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทำให้เห็นรายการที่แท้จริงและช่วยให้คุณแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องได้ เมื่อคุณเข้าใจหลักการบัญชีตรงนี้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนหมวดหมู่ที่ต้องการจดบันทึกได้มากมาย เช่น อยากรู้ว่าหนี้สินของตนเองมีเท่าไร พฤติกรรมการกู้หนี้ยืมเงินเป็นอย่างไรบ้าง ก็ลองเปิดสมุดบัญชีเพื่อบันทึกรายการเหล่านี้ดู จะทำให้คุณมีสติรู้ตัวและลดการสร้างหนี้ได้ จะเห็นว่าบัญชีมีประโยชน์ทั้งกิจการและส่วนบุคคล หลายคนอาจละเลยการบันทึกบัญชีเพราะเห็นว่าไม่สำคัญ แต่สำหรับคนที่จดบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตัวเองหลาย ๆ ด้าน ย่อมทำให้คนนั้นสามารถวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การจดบันทึกตามหลักการบัญชีดีต่อตัวเราอย่างไร
การจดบันทึกตามหลักการบัญชีดีต่อตัวเราอย่างไร

Leave a Comment

Scroll to Top