ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ พนักงานเช่าซื้อรถโดยคิดดอกเบี้ย

Click to rate this post!
[Total: 315 Average: 5]

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ

บริษัทให้พนักงานเช่าซื้อรถโดยคิดดอกเบี้ยถูกกว่าท้องตลาดตามระเบียบสวัสดิการพนักงาน โดยในสัญญามีบันทึกแนบท้ายว่าถ้าพนักงานลาออกก่อนสัญญาเช่าซื้อจะครบกำหนดจะต้องเสียค่าปรับจำนวน 5,000บาท โดยพนักงานคนนั้นยังคงต้องชำระค่างวดในอัตราเดิมต่อไปจนกว่าสัญญาจะครบกำหนด แล้วถ้าพนักงานเสียค่าปรับ บรษัทต้องถือเป็นรายได้ไหมหนอ

ตอบ : ค่าปรับดังกล่าวถ้าไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการให่เช่าซื้อก็ไม่ใช่ฐานภารที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังกนั้นจึงควรไปดูสํญญาว่ามีข้องกำหนดไว้หรือไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้เช่าซื้อหรือไม่ค่ะ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top