ต้นทุนค่าเสียโอกาส

ต้นทุนค่าเสียโอกาส คำนวณจากการคาดคะเนเหตุการณ์

Click to rate this post!
[Total: 555 Average: 5]

ต้นทุนค่าเสียโอกาส คำนวณจากการคาดคะเนเหตุการณ์

** ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ** คือ มูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสไปในการเลือกทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง ทั้งที่ ตัวเลือกที่มีอยู่เป็นตัวเลือกที่ต้องการ แต่ไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้
ตัวอย่างเช่น นาย ก. เลือกที่จะตื่นเช้ากว่าปกติ 1 – 2 ชั่วโมงในตอนเช้าเพื่อไปออกกำลังกาย เวลาที่ใช้ไปในการออกกำลังการย่อมทำให้นาย ก. สูญเสียโอกาสในการนอน หรือแม้กระทั่งการศึกษาเลือกศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นปริญญาโทของนักศึกษาจบใหม่ในระดับชั้นปริญญาตรี ช่วงเวลาที่ศึกษาต่อทำให้นักศึกษาคนนั้นเสียโอกาสในการมีรายได้จากการทำงาน
การคำนึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนค่าเสียโอกาสนับว่าเป็นต้นทุนที่แท้จริงในการทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามเพราะมันทำให้เห็นถึงโอกาสซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกซ่อนอยู่ (และไม่สามารถมองเห็นหากคำนวณทางบัญชี) อย่างไรก็ตาม การคำนวณหาต้นทุนค่าเสียโอกาสนั้นส่วนใหญ่ทำได้ยาก เพราะเป็นการคำนวณจากการคาดคะเนเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ต้นทุนค่าเสียโอกาส

Leave a Comment

Scroll to Top