ต้นทุนทางการเงิน

5 ต้นทุนทางการเงิน คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 206 Average: 5]

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุน

ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุน หรือการบริหารเงินทุนของกิจการ เช่น ถ้าไปกู้เงินมา ต้นทุนทางการเงินก็จะเป็นดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

Leave a Comment

Scroll to Top