อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนขาย ป้ายหน่อยครับ

[Total: 260 Average: 5]

ต้นทุนร้านทำป้าย

ต้นทุนสินค้าขายผมขายป้ายและรับทำป้ายครับ อยากรู้ว่าอะไรมันคือต้นทุนขาย

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนสินค้าขายผมขายป้ายและรับทำป้ายครับ อยากรู้ว่าอะไรมันคือต้นทุนขาย 
+++ ต้นทุนขาย ( Cost Of Goods Sold ) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือการให้บริการ และรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย เช่น 
1. ค่าซื้อสินค้า( การทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำป้าย ) 
2. ค่าขนส่งเข้า 
3. ค่าภาษีศุลกากร 
4. ค่าใช้จ่ายในการออกของ 
5. อากรขาเข้า 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น 
7. หัก ส่งคืนสินค้า 
8. หัก ส่วนลดรับ และบวกสินค้าคงเหลือต้นงวด หักสินค้าคงเหลือปลายงวด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top