ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

ห้างฯ ประกอบกิจการให้บริการแอร์ เต้นท์ พัดลมไอน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปูพรม จัดดอกไม้ โพเดียม ให้ลูกค้าใช้ชั่วคราวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งต้องนำไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน การประกอบกิจการของห้างฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ตอบ : การประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการรับจ้างทำของเนื่องจากมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน หากผู้จ่ายเงินเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ยืนยันยอดลูกหนี้การค้า

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ Word ตัวอย่าง ส่ง!

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ word หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ excel /เจ้าหนี้ หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ doc หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ตัวอย่าง หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ คือ การส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ประกอบด้วย

Click to rate this post! [Total: 86 Average: 5] ในหน้านี้ ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไรห้างฯ ประกอบกิจการให้บริการแอร์ เต้นท์ พัดลมไอน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปูพรม จัดดอกไม้ โพเดียม ให้ลูกค้าใช้ชั่วคราวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งต้องนำไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน การประกอบกิจการของห้างฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที …

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร Read More »

โปรแกรมบัญชี

7 โปรแกรมบัญชี มี ที่นิยม สรรพากรรับรอง

Click to rate this post! [Total: 86 Average: 5] ในหน้านี้ ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไรห้างฯ ประกอบกิจการให้บริการแอร์ เต้นท์ พัดลมไอน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ปูพรม จัดดอกไม้ โพเดียม ให้ลูกค้าใช้ชั่วคราวในสถานที่ต่างๆ ซึ่งต้องนำไปติดตั้งให้ลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน การประกอบกิจการของห้างฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที …

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร Read More »

เครื่องแบบนักเรียน ความเสี่ยง โอกาส !

แหล่ง ซื้อชุด นักเรียน แหล่ง ขายชุด นักเรียน มือสอง ชุด นักเรียน พาหุรัด ร้าน ขาย ชุด นักเรียน สะพาน ใหม่ ขายส่ง ชุด นักเรียน สํา เพ็ง ขายส่งชุดนักเรียนตราสมอ เปิดร้านเครื่องเขียน จำหน่ายชุด นักเรียน

จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี

Click to rate this post! [Total: 86 Average: 5] เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมารเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญชี                   บริษัทจ่ายเช็คชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี แต่เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมารเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญช …

ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร Read More »

หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี มีกี่หมวด เดบิต เครดิต

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

ผู้รับเหมาค่าแรง ภาษี ความเสี่ยง โอกาส !

หาช่างรับเหมาค่าแรง ค่าแรงสร้างบ้าน ตารางเมตรละ 2567 ค่าแรงสร้างบ้าน ตารางเมตรละ 2568 ผู้รับเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาช่วง การจ้างเหมาค่าแรง มีกี่ประเภท ผู้รับเหมาค่าแรง คือ ค่าแรงช่างรายวัน สร้างบ้าน แบบเหมา ค่าแรง
ค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย บัญชี ค่าใช้จ่ายบริษัท !

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top