รับทำบัญชี.COM | วิธีการจำหน่ายทรัพย์เสื่อมสภาพนิติบุคคล

กาลเวลาบางกิจการอาจจะต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกไป

ขายทรัพย์สิน
เมื่อนิติบุคคลพบว่าทรัพย์สินที่ซื้อมาใช้ในกิจการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาบางกิจการอาจจะต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกไปซึ่งจะต้องมีภาระภาษีเกิดขึ้น ดังนี้
– ภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อมีกำไรจากการขายทรัพย์สินนั่นย่อมถือว่าเป็นรายได้ ของกิจการที่จะต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
– ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าผู้ประกอบการที่ขายทรัพย์สินได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามกฏหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ทั้งนั้นการขายทรัพย์สินกิจการจะต้องเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าประสงค์ที่ตจะไม่เสียภาษีเลยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแนวทางนั้นก็คือ การนำไปทำลายซึ่งต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานรับทราบว่าได้ทำลายจริงๆก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย
 
Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )