วิธี การจำหน่ายทรัพย์ เสื่อมสภาพ นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 174 Average: 5]

กาลเวลาบางกิจการอาจจะต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกไป

ขายทรัพย์สิน
เมื่อนิติบุคคลพบว่าทรัพย์สินที่ซื้อมาใช้ในกิจการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาบางกิจการอาจจะต้องมีการจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นออกไปซึ่งจะต้องมีภาระภาษีเกิดขึ้น ดังนี้
– ภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อมีกำไรจากการขายทรัพย์สินนั่นย่อมถือว่าเป็นรายได้ ของกิจการที่จะต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
– ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าผู้ประกอบการที่ขายทรัพย์สินได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามกฏหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ทั้งนั้นการขายทรัพย์สินกิจการจะต้องเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าประสงค์ที่ตจะไม่เสียภาษีเลยที่เกี่ยวกับทรัพย์สินแนวทางนั้นก็คือ การนำไปทำลายซึ่งต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานรับทราบว่าได้ทำลายจริงๆก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top