กำลังปรับปรุง

2 ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 849 Average: 5]

ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร

ตรายางหายถ้าเรามีบล๊อกตรายางอันเดิม สามารถสั่งทำเพิ่มได้
– บางครั้งทำไปใหม่ ขนาดไม่เท่ากับของเดิมที่ประทับเอาไว้ ก็ต้องจดทะเบียนเพื่อ แก้ไขดวงตราอยู่ดี
ถ้าไม่มีบล๊อกตรายางอันเดิม
– ต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตรา พร้อมแนบใบแจ้งความ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top