หาวิธีไหนดี ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!

หา วิธี ไหนดี ที่จะ ทำบัญชี เพื่อให้ สรรพากร ยอมรับ?

Click to rate this post! [Total: 60 Average: 5] ในหน้าน …

หา วิธี ไหนดี ที่จะ ทำบัญชี เพื่อให้ สรรพากร ยอมรับ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

หาวิธีไหนดี ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!

          มีผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีเคยกล่าวไว้ว่า ผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดี และในบริษัทที่ทำบัญชีก็จะต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารการรับเงินจ่ายเงิน หรือสต๊อกสินค้า ที่สามารถส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดสำหรับการเข้าตรวจสอบของสรรพากร  เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องทำ และไม่เพียงแต่เฉพาะทำรายการรับเงินเข้าหรือจ่ายเงินออกเพื่อแจ้งให้ทราบผลกำไรขาดทุน รวมทั้งงบดุล หรืองบกระแสเงินสดเท่านั้น หากแต่ผู้ประกอบการต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง และถูกวิธี ที่สำคัญคือกฎหมาย เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบให้ละเอียดอย่างครบถ้วน  ผู้ประกอบการจะได้ทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง การทำบัญชีในประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน   ธุรกิจบริการจะต้องไม่ลืมที่จะคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่การให้บริการ หรือธุรกิจผลิตสินค้า การทำบัญชีในประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน จะต้องตีความให้ถูกต้องว่าสินค้าใด ผลิตเพื่อขายสินค้าใดหรือรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีการลงบัญชีแตกต่างกัน  ส่วนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการให้เช่า ก็จะมีการลงบัญชีที่แตกต่างกัน การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจภาวะสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อเป้าหมายของกิจการ ซึ่งการทำบัญชียังมีประโยชน์เพื่อการสั่งการ การควบคุมบุคลากร การอำนวยการ และทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการควบคุมและเพื่อหน้าที่ทางสังคม ที่เจ้าของกิจการ กรรมการ  หรือผู้ถือหุ้นจะต้องตระหนักถึงการมีระบบบัญชีที่ดี และการจัดการทางบัญชีที่ดี  มีการจัดสายงานที่ดี และมีระบบในการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งระบุหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  โดยมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการจูงใจให้เกิดการทำงานไปสู่เป้าหมาย นักบัญชีที่ต้องทำความเข้าใจกฎหมายทางบัญชี นักบัญชีจำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎหมายทางบัญชี และเข้าใจธรรมชาติของบุคคลและมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ นักบัญชีจะต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางบัญชี อย่างพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่เป็นมาตรฐานการบัญชีประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่า ด้วยการจัดการห้างหุ้นส่วนและบริษัทพระราชบัญญัติกำหนดความผิดกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ ประมวลรัษฎากรกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่าง พ.ร.บ. โรงงาน ,พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ,พ.ร.บ.ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ,พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม  ,พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของกรมทะเบียนการค้า และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอื่นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หาวิธีไหนดี ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

คลินิก สุขภาพ ฟัน รายรับ รายจ่าย โอกาส?

หัก ณ ที่จ่าย เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ เปิดคลินิกทันตกรรม pantip เปิดคลินิกใช้เงินเท่าไหร่ คอร์ส เปิดคลินิก ทันต กรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิกใหม่

ผู้สร้าง TikTok #15 ติดตามเคล็ดลับซื้อขาย?

ทําคอนเทนต์ tiktok ได้เงินไหม สร้างรายได้จาก tiktok shop ทํา คอน เท น ต์ TikTok อะไร ดี วิธีทําคอนเทนต์ tiktok ยอดวิว tiktok ได้เงินไหม คอนเทนต์ tiktok กับเพื่อน วิธี ทํา ให้คนติดตาม tik tok เยอะๆ สร้าง ราย ได้จากยอด วิว tiktok

นักธุรกิจทำอะไรบ้าง 5 สิ่ง มีแนวทางที่สำคัญการเป็นนักธุรกิจ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อาชีพ นักธุรกิจ มี อะไรบ้าง อาชีพนักธุรกิจส่วนตัว อาชีพนักธุรกิจส่วนตัว คือ อาชีพนักธุรกิจ ต้องเรียนอะไร นักธุรกิจ คุณสมบัติ ข้อดีของนักธุรกิจ ความก้าวหน้าในอาชีพนักธุรกิจ นักธุรกิจ ทักษะ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก

แม่ค้าออนไลน์ คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ

จ้างบัญชี ควรจะเลือกบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านใดบ้าง?

ประเภทของบัญชี 5 ประเภท บัญชีธุรกิจมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ประเภทของการบัญชี 3 ประเภท บัญชีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง การวางระบบบัญชี แบ่งออกเป็นกี่ชนิด การร่างระบบบัญชีใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจการมีวิธีการอย่างไรบ้าง ข้อมูลทางการบัญชีมีอะไรบ้าง แบบฟอร์มต่างๆที่ควรจะจัด ทําในการวางระบบบัญชีได้แก่อะไรบ้าง
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่
mini mart

จดทะเบียนประกอบธุรกิจ MINI MART?

การ บริหาร มิ นิ มา ร์ ท การจัดหน้าร้าน วิธีจัดหน้าร้านขายของ แฟ รน ไช ส์ ซุปเปอร์ ถูก ซื้อของเข้าร้าน รูปแบบมินิมาร์ท การจัดร้านค้า สมัยใหม่ ขั้นตอนการเปิดร้านค้า

Leave a Comment

Scroll to Top