บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว

2 ปี จดเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 325 Average: 5]

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่

*** บริษัทจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้อีกหรือไม่ หรือจะร้องต่อศาลให้บริษัทลูกหนี้นั้นคืนสู่ทะเบียน เหมือนกรณีถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างได้หรือไม่คะ wanwan023

เจ้าหนี้ยังมีสิทธิฟ้องผู้ถือหุ้นหรือผู้ชำระบัญชีของบริษัทได้อีก 2 ปีคะ นับแต่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี หรือจะร้องศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีก็ได้ แต่ไม่ใช่ร้องศาลให้สั่งจดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนเหมือนกรณีบริษัทร้าง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top