จดเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัท

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว
[Total: 210 Average: 5]

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้หรือไม่ ?

*** บริษัทจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีไปแล้ว เจ้าหนี้จะยังมีสิทธิฟ้องบริษัทได้อีกหรือไม่ หรือจะร้องต่อศาลให้บริษัทลูกหนี้นั้นคืนสู่ทะเบียน เหมือนกรณีถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างได้หรือไม่คะ wanwan023

เจ้าหนี้ยังมีสิทธิฟ้องผู้ถือหุ้นหรือผู้ชำระบัญชีของบริษัทได้อีก 2 ปีคะ นับแต่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี หรือจะร้องศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีก็ได้ แต่ไม่ใช่ร้องศาลให้สั่งจดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนเหมือนกรณีบริษัทร้าง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top