บวก 7 หัก 3 คือ

รับทำบัญชี.COM | บวก7หัก3มันคืออะไรและมีวิธีทำอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 200 Average: 5]

บวก 7 หัก 3 คือ

คำคำนี้ คงมีคนพูดกันเยอะ สำหรับงานประเภท บริการค่ะ คำว่า บวก 7 นะค่ะ ก็คึอ รายได้บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่ะ ส่วนหัก 3 ก็คือ ค่าบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 % ค่ะ เช่นรายได้ค่าบริการ 2,000 บาท บวก7 คือ Vat 140 บาท ค่ะ ส่วนหัก ณ ที่จ่าย ก็คือ 60 บาท
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ได้รับค่าบริการมา 32,100 บาท
ยอดเงิน 30,000*7% =  2,100 บาท (เป็นยอด Vat)
ยอดรวม Vat = 32,100 บาท ( 30,000 + 2,100 )
หัก ณ ที่จ่าย 3% 30,000*3% = 900 บาท
คงเหลือเงินรับ 32,100 – 900 = 31,200 บาท
*** บวก 7 หัก 3 ก็คือ ค่าบริการบวกด้วย Vat 7% และหักด้วยภาษี ณ ที่จ่าย 3 % นั่นเอง

เมื่อคุณมีรายได้และต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% แล้วหักส่วนที่ต้องการออก 3 หน่วย การคำนวณรายได้หลังจากหักภาษีและส่วนที่ต้องการออกมีวิธีดังนี้

  1. เริ่มจากรายได้ของคุณ (ยังไม่รวม VAT) และให้เรียกมันว่า X บาท

  2. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยการคูณ X ด้วย 7% (หรือ 0.07) เพื่อหาจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม: VAT = X * 0.07

  3. หักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ออกจากรายได้ของคุณ: รายได้หลังหัก VAT = X – VAT

  4. หักส่วนที่ต้องการออก (ในที่นี้คือ 3) ออกจากรายได้หลังหัก VAT: รายได้หลังหัก VAT และส่วนที่ต้องการออก = รายได้หลังหัก VAT – 3

ผลลัพธ์ที่ได้คือรายได้หลังจากหักภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนที่ต้องการออก ขอบคุณการคำนวณนี้คุณสามารถหาค่ารายได้ที่เหลือจากการหักภาษีและส่วนที่ต้องการออกได้

บวก 7 หัก 3 คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )