ปป

บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี

Click to rate this post!
[Total: 582 Average: 5]

บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี

บสย.ค้ำประกันเงินกู้ SMEs เสริมสภาพคล่องด้านภาษี ครม.อนุมัติให้บสย.ค้ำประกันเงินกู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากธนาคารเพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระภาษีให้กรมสรรพากรโดยธนาคารจะตีเช็คให้ธนาคารโดยตรงชี้บสย.จะค้ำประกันเอสเอ็มอีให้เต็มวงเงินกู้ไม่คิดค่าธรรมเนียมหวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสามารถมีเงินชำระภาษีได้ นายกรณ์จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเงินกู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากธนาคาร เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระภาษีให้กรมสรรพากร โดยธนาคารจะตีเช็คเพื่อชำระภาษีให้กับกรมสรรพากรโดยตรง ขณะที่ บสย. จะค้ำประกันเอสเอ็มอีให้เต็มวงเงินกู้ไม่คิดค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยเหลือสภาพ คล่องให้ผู้ประกอบการ สามารถมีเงินชำระภาษีได้ เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นการยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงินประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินภาษีของเอสเอ็มอีประมาณ 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จะมีเอสเอ็มอีมาใช้บริการบสย.ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนกรณีที่รัฐบาลให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ปล่อยกู้ผู้ประกอบการท่องเที่ยววงเงิน 5,000 ล้านบาทนั้น เดิมเงินกู้ดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ได้ขยายโครงการให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ และยังผ่อนปรนเงื่อนไขการค้ำประกัน โดยค้ำประกันไขว้จากผู้ขอกู้และใช้บุคคลค้ำประกันได้ คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีสภาพคล่องดีขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top