บัญชีจ่ายเงินโบนัส

รับทำบัญชี.COM | จ่ายโบนัสให้พนักงานใช้เกณฑ์อะไรประเมินจ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 244 Average: 5]

จ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง โดยคำนวณกำไรจากยอดขาย

จ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง โดยคำนวณกำไรจากยอดขาย และผลประกอบการโดยรวมของปี่ที่แล้วจะลง บัญชียังไง
เงินโบนัสถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกจ้าง ถ้าเจ้านายมีผลประกอบกำไร ก็ควรที่จะมีสิ่งตอบแทนแก่ลูกน้องที่ตั้งใจทำงาน เหนื่อยเพื่อบริษัทมาทั้งปี โดยการบันทึก ดังนี้
DR. โบนัสพนักงาน(ค่าใช้จ่าย)
          CR.เงินสด/เงินธนาคาร
เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย (Bonus Obligations) การบันทึกบัญชี ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินโบนัส
เดบิต เงินโบนัสจ่าย xx
          เครดิต เงินโบนัสค้างจ่าย xx

การคำนวณเงินโบนัส มีหลายวิธี ดังนี้

 1. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักโบนัส
 2. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และโบนัส
 3. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้แต่หลังหักโบนัส
 4. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และโบนัส

เงินโบนัส (Bonus) เป็นรางวัลหรือสิ่งแลกเปลี่ยนทางการเงินที่มีมูลค่าเพิ่มเติมที่มอบให้กับบุคคลหรือพนักงานในกรณีและสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง โบนัสมักมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณ, ส่งเสริมและตอบแทนผลงานที่ดี, สร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับเงินโบนัสทำงานให้ดีขึ้น, หรือเป็นวิธีในการแบ่งปันกำไรหรือความสำเร็จของธุรกิจกับบุคคลที่มีส่วนร่วม

โบนัสอาจมีลักษณะและลักษณะต่าง ๆ ได้ตามบริษัทและสถานการณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินโบนัสรวมถึง

 1. โบนัสประจำ เงินโบนัสที่มอบให้ในระยะเวลาที่กำหนดและมักจะมีตามสมรรถนะหรือผลงานทางการงานของบุคคล หรือกลุ่มงาน

 2. โบนัสประจำเดือนหรือประจำไตรมาส โบนัสที่มอบให้ในรอบเวลาย่อย เช่น เดือนหรือไตรมาส โดยอาจเชื่อมโยงกับความสำเร็จของธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบุคคลหรือทีมงานในรอบนั้น

 3. โบนัสประสบความสำเร็จ เป็นการมอบเงินโบนัสในกรณีที่บุคคลหรือทีมงานได้ประสบความสำเร็จในโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะ

 4. โบนัสประจำปี เงินโบนัสที่มอบให้ในสิ้นปีงบประมาณ เป็นการตอบแทนสำหรับผลงานที่ดีตลอดปี

 5. โบนัสส่วนตัว เงินโบนัสที่มอบให้เป็นส่วนตัวแก่บุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจ โดยอาจมาจากแหล่งรายได้อื่น ๆ เช่น การลงทุน

 6. โบนัสอัตราส่วน เงินโบนัสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคลหรือทีมงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของธุรกิจ โดยมักมีอัตราส่วนตามผลงานหรือกำไร

โบนัสเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงและสร้างแรงจูงใจในธุรกิจและองค์กร โดยการมอบเงินโบนัสอย่างสม่ำเสมอและเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการทำงานหรือความสำเร็จส่วนตัวของบุคคลสามารถช่วยสร้างสัมพันธ์บวกและการทำงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

การจ่ายเงินโบนัสมีหลายเหตุผลและประโยชน์ต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรหรือธุรกิจต้องการจ่ายโบนัสเข้าสู่บุคคลหรือพนักงาน นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจ่ายโบนัสเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

 1. สร้างแรงจูงใจ การจ่ายโบนัสเป็นวิธีที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานหรือบุคคลในองค์กร เมื่อพนักงานรู้ว่าพยายามและผลงานที่ดีจะได้รับการตอบแทนเพิ่มเติม พวกเขามักจะทำงานอย่างมุ่งมั่นและมุ่งหน้าในการควบคุมความผิดพลาด

 2. สนับสนุนผลงานที่ดี โบนัสเป็นวิธีในการรางวัลผลงานที่ดีของพนักงานหรือทีมงาน ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีแรงจูงใจในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ

 3. การรักษาบุคลากร การจ่ายโบนัสช่วยในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้สึกพึ่งพา โดยป้องกันการสูญเสียพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร

 4. การแข่งขันในตลาดงาน การเสนอโบนัสที่เหมาะสมช่วยในการดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความสามารถในองค์กร เนื่องจากตลาดงานส่วนใหญ่มีการแข่งขันสูง

 5. สร้างสัมพันธ์บวก การจ่ายโบนัสอาจช่วยสร้างสัมพันธ์บวกระหว่างผู้บริหารหรือบริษัทกับพนักงาน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความเชื่อถือและความพึงพอใจในองค์กร

 6. การควบคุมการปฏิบัติงาน การตั้งเป้าหมายและเงื่อนไขในการจ่ายโบนัสสามารถใช้ในการควบคุมและประเมินผลงานของพนักงาน นี่เป็นวิธีที่ช่วยในการจัดการองค์กร

 7. การบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โบนัสสามารถเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยส่งผลให้พนักงานทำงานในทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร

การจ่ายโบนัสมีผลกระทบที่ดีต่อความสำเร็จของธุรกิจและความพึงพอใจของบุคคลในองค์กร แต่ควรให้โบนัสมีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่องค์กรและบุคคลในระยะยาว

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )