กำลังปรับปรุง

4 การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง

Click to rate this post!
[Total: 38 Average: 5]

จ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง โดยคำนวณกำไรจากยอดขาย

จ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้อง โดยคำนวณกำไรจากยอดขาย และผลประกอบการโดยรวมของปี่ที่แล้วจะลง บัญชียังไง
เงินโบนัสถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกจ้าง ถ้าเจ้านายมีผลประกอบกำไร ก็ควรที่จะมีสิ่งตอบแทนแก่ลูกน้องที่ตั้งใจทำงาน เหนื่อยเพื่อบริษัทมาทั้งปี โดยการบันทึก ดังนี้
DR. โบนัสพนักงาน(ค่าใช้จ่าย)
          CR.เงินสด/เงินธนาคาร
เงินโบนัสพนักงานค้างจ่าย (Bonus Obligations) การบันทึกบัญชี ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินโบนัส
เดบิต เงินโบนัสจ่าย xx
          เครดิต เงินโบนัสค้างจ่าย xx
การคำนวณเงินโบนัส มีหลายวิธี ดังนี้
1. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักโบนัส
2. คำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และโบนัส
3. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้แต่หลังหักโบนัส
4. คำนวณจากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้และโบนัส

Leave a Comment

Scroll to Top