บัญชีประกันสังคม

รับทำบัญชี.COM | หักเงินประกันสังคมพนักงาน บันทึกบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไร

“บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ” เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ภงด1) เงินสด ตัวอย่าง เช่น เดบิต เงินเดือน 10,000 ประกันสังคม(ค่าใช้จ่ายกิจการ) 500 เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง 1,000 เงินสด 9,500

การหักเงินประกันสังคมจากเงินเดือนของพนักงานเป็นการดำเนินการทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุในประเทศเครือข่ายของคุณ การบันทึกบัญชีสามารถทำได้ดังนี้

 1. การบันทึกเงินเดือน เริ่มต้นโดยการบันทึกเงินเดือนของพนักงาน นี่คือรายละเอียดที่ควรรวม

  • ชื่อและรหัสพนักงาน
  • วันที่รับเงินเดือน
  • รายละเอียดของรายได้แต่ละประเภท (เช่น เงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง, โบนัส)
  • ยอดรวมเงินเดือน
 2. การหักเงินประกันสังคม หลังจากบันทึกเงินเดือนของพนักงาน, คุณควรหักเงินประกันสังคมตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายของประเทศของคุณ นี่คือรายละเอียดที่ควรรวม

  • ยอดเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณเงินประกันสังคม
  • อัตราการหักเงินประกันสังคม (ร้อยละ)
  • ยอดเงินที่ถูกหักสำหรับเงินประกันสังคม
  • ยอดเงินที่ลูกจ้างต้องจ่ายในรูปแบบเสียเงินรายเดือน
 3. การชำระเงินเข้าบัญชีประกันสังคม หลังจากการหักเงินประกันสังคม, คุณจะต้องทำการชำระเงินเข้าบัญชีประกันสังคม นี่คือรายละเอียดที่ควรรวม

  • วันที่ชำระเงิน
  • ผู้รับเงิน (ธนาคารหรือหน่วยงานประกันสังคม)
  • ยอดเงินที่ชำระ
 4. การบันทึกในบัญชี การบันทึกการหักเงินประกันสังคมในบัญชีสำคัญของคุณ เช่น บัญชีสินทรัพย์หรือบัญชีค่าใช้จ่าย โดยบันทึกการชำระเงินเข้าบัญชีประกันสังคมและลดยอดเงินสดหรือบัญชีธนาคารตามจำนวนเงินที่ชำระ

การบันทึกบัญชีเงินประกันสังคม สำคัญเพราะมันช่วยให้คุณตรวจสอบและยืนยันว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการหักเงินประกันสังคมอย่างถูกต้อง และช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากระบบประกันสังคมตามกฎหมายของประเทศของคุณด้วยความถูกต้องและประสิทธิภาพ ควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการบัญชีหรือที่รับรองความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม >> ประกันสังคมค้างจ่ายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )