ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร

[Total: 109 Average: 5]

การข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ ?

ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี มีดังนี้
1. เจ้าของกิจการ ต้องการข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำไปใช้ในการวางนโยบายของกิจการ เช่น ขยายกิจการ หรือเลิกกิจการ การตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ จะต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อดูว่าที่ผ่านมากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และปัจจุบันกิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น 
2. ผู้บริหาร จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อไปใช้ในการบริหารกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของเจ้าของกิจการ 
3. เจ้าหนี้หรือแหล่งเงินกู้ต่างๆ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับกิจการ โดยจะดูจากฐานะทางการเงินของกิจการ ความสามารถในการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของกิจการ เป็นต้น 
4. นักลงทุน จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในกิจการ โดยผู้ลงทุนจะดูจาก ผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ เป็นต้น 
5. ลูกค้าและซัพพลายเออร์ จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจที่จะค้าขายกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องของกิจการ เป็นต้น 
6. พนักงานหรือลูกจ้าง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานกับกิจการ โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงคือฐานะทางการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อประเมินความสามารถในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และโอกาสในการจ้างงาน 
7. คู่แข่ง จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงานของคู่แข่ง เพื่อจะให้สามารถแข่งขันกับกิจการได้ 
8. รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากรต้องการข้อมูลทางการบัญชีของกิจการไปใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษี หรือนำไปเป็นฐานในการคำนวณรายได้ ประชาชาติ หรือจัดทำสถิติต่างๆ เป็นต้น 
9. บุคคลทั่วไป จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน หรือสื่อมวลชนต้องการนำไปเสนอข่าว เป็นต้น พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top