ปป

3 บริหารจัดการคลังสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 506 Average: 5]

บริหารจัดการคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้า

บริหารจัดการคลังสินค้า ขอคำแนะนำในการเช็คสต็อคสินค้าคงเหลือที่ทำคนเดียว ง่ายๆหน่อยว่ามีขั้นตอนการทำอยางไร

คลังสินค้าหรือการทำสินค้าคงเหลือ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีการทำขั้นตอนง่ายๆ คือ สินค้ารับ – สินค้าออก = สินค้าคงเหลือ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
บริหารจัดการคลังสินค้า
บริหารจัดการคลังสินค้า

Leave a Comment

Scroll to Top