3 การบันทึกบัญชี กรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม ตัวอย่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 691 Average: 5]

การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม แต่ต้องส่งเงินสมทบหระกันสังคม ค้องปรับปรุงบัญชีอย่างไร ?

ต้องปรับปรุงรายการบัญชีค่ะ เช่น ลืมหัก ในวันที่จ่ายประกันสังคมเราต้องปรับปรุงบัญชีค่ะ
เดบิท ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 
เครดิต ประกันสังคมค้างจ่าย
ในวันที่จ่ายเงินประกันัสงคม กิจการบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ
เดบิท ประกันสังคมค้างจ่าย
เดบิท ประกันสังคม
เครดิต เงินสด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top