รับทำบัญชี.COM | บัญชีเก่าแลกใหม่บันทึกบัญชีเพื่อซื้อ?

Click to rate this post!
[Total: 143 Average: 5]

บัญชีเก่าแลกใหม่ คืออะไร ทำไม่ต้องมีการบันทึกบัญชี ตัวอย่างในการบันทึกบัญชีเก่าแลกบัญใหม่

กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายของผู้ขายจึงเสนอให้นำสินค้า เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่เคยซื้อไปก่อนหน้า นำมาเปลี่ยนแล้วนำของใหม่ไปใช้

ในทางบัญชีกรณีนี้จะถือว่าเป้นหลักการบัญชีสินค้ารับแลกเปลี่ยน กิจการต้องบันทึกบัญชีโดยบันทึกทรัพย์สินไว้ในบัญชีในราคาตลาดที่ประมาณขึ้น คำนวณกำไรจากการขายผ่อนชำระเป้นรายได้ของแต่ละปีตามอัตราส่วนของเงินงวดที่เก็บได้ในแต่ละปีเทียบกับราคาขายผ่อนชำระหักด้วยส่วนเกินของราคาที่คิดให้สินค้ารับแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาที่คิดให้สินค้าที่รับมาแลกเปลี่ยนสูงกว่าราคาตลาด ให้แยกบัญชีไว้ต่างหากค่ะเพื่อนำไปลดยอดขายสินค้าในภายหลัง

การบันทึกบัญชี ตัวอย่างในการบันทึกบัญชี เก่าแลก บัญชีใหม่ อย่างไร

Dr. เครื่องจักรใหม่                    xxx.-
       ค่าเสื่อมราคาสะสม             xxx.-
Cr.เครื่องจักรเก่า                                         xxx.-
       เงินสด                                                      xxx.-
บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่

บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่

บัญชีเก่าแลกใหม่ คืออะไร ทำไม่ต้องมีการบันทึกบัญชี
บัญชีเก่าแลกใหม่ คืออะไร ทำไม่ต้องมีการบันทึกบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )