3 บัญชีเก่าแลกใหม่ บันทึกบัญชี เพื่อซื้อ

บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่
[Total: 222 Average: 5]

บัญชีเก่าแลกใหม่ คืออะไร ทำไม่ต้องมีการบันทึกบัญชี ตัวอย่างในการบันทึกบัญชีเก่าแลกบัญใหม่ ?

กิจการขายสินค้าด้วยวิธีผ่อนชำระและยอมให้ลูกค้านำสินค้าเก่าที่ใช้อยู่มาแลกเป็นสินค้าใหม่ โดยคิดราคาให้ เพื่อถือเป็นการชำระราคาสินค้าใหม่ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายของผู้ขายจึงเสนอให้นำสินค้า เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่เคยซื้อไปก่อนหน้า นำมาเปลี่ยนแล้วนำของใหม่ไปใช้

ในทางบัญชีกรณีนี้จะถือว่าเป้นหลักการบัญชีสินค้ารับแลกเปลี่ยน กิจการต้องบันทึกบัญชีโดยบันทึกทรัพย์สินไว้ในบัญชีในราคาตลาดที่ประมาณขึ้น คำนวณกำไรจากการขายผ่อนชำระเป้นรายได้ของแต่ละปีตามอัตราส่วนของเงินงวดที่เก็บได้ในแต่ละปีเทียบกับราคาขายผ่อนชำระหักด้วยส่วนเกินของราคาที่คิดให้สินค้ารับแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาที่คิดให้สินค้าที่รับมาแลกเปลี่ยนสูงกว่าราคาตลาด ให้แยกบัญชีไว้ต่างหากค่ะเพื่อนำไปลดยอดขายสินค้าในภายหลัง

การบันทึกบัญชี ตัวอย่างในการบันทึกบัญชี เก่าแลก บัญชีใหม่ อย่างไร ?

Dr. เครื่องจักรใหม่                    xxx.-
       ค่าเสื่อมราคาสะสม             xxx.-
Cr.เครื่องจักรเก่า                                         xxx.-
       เงินสด                                                      xxx.-

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่
บัญชีเก่าแลกบัญชีใหม่

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top