รับทำบัญชี.COM | วิธีการปันส่วนต้นทุนผลิตภัณฑ์รวม ต้นทุนร่วม

วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม

วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุน

วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม (Allocation of Joint Products) หมายถึง วิธีการหาต้นทุนร่วมสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกิจการจะมีต้นทุนเกิดขึ้นมากมาย เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นของผลิตภัณฑ์ชนิดใด ดังนั้นในทางบัญชีจึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมเป็นการหาค่าต้นทุนของสินค้าแต่ละประเภทอย่างยุติธรรม

ผลิตภัณฑ์รวม

“ผลิตภัณฑ์รวม” (Composite Product) เป็นคำที่ใช้ในบริบทของการผลิตและการค้าขายเพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกิดจากการรวมกันของสินค้าหลายชนิดหรือส่วนประกอบหลายอย่าง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่มีคุณค่าสูงขึ้น.

การผลิตภัณฑ์รวมสามารถเกิดขึ้นเมื่อสินค้าหลายชนิดถูกรวมเข้าด้วยกันในกระบวนการผลิต หรือเมื่อผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ถูกปรับเปลี่ยนหรือประกอบใหม่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รวมใหม่ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์รวมมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แตกต่างจากสินค้าเดิมที่นำมาผลิตรวมกัน.

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์รวมระดับโต้ตอบคือ

  1. สมุดโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์แบบสมาร์ทโฟน ผลิตภัณฑ์รวมที่ผสมระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสมาร์ทโฟนที่สามารถโทรพูดและทำงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้

  2. ยาสำหรับหัวใจ ยาสำหรับรักษาโรคหัวใจอาจประกอบด้วยหลายสารประกอบที่รวมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษา

  3. รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ที่รวมระบบยนต์เบนซินและระบบไฮบริดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  4. เครื่องสำอางค์ที่รวม SPF (Sun Protection Factor) เครื่องสำอางค์ที่รวมสารกันแดด SPF เพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด

การผลิตภัณฑ์รวมมักเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค โดยทำให้ผู้บริโภคมีสิ่งหนึ่งที่ครอบครองหลายคุณลักษณะหรือคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์เดียว และช่วยเพิ่มความน่าสนใจและคุ้มค่าในการซื้อสินค้านั้น ๆ ในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >> ต้นทุนการผลิต

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )