กำลังปรับปรุง

20 ปี บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1455 Average: 5]

วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง

             วิธีการบันทึกสิทธิการเช่ารอตัดบัญชี ตัวอย่าง กิจการมีการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 20 ปี กิจการแสดงในงบการเงินเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชี โดย
เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น)
        เครดิต เงินสดหรือธนาคาร
ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ให้บันทึกบัญชี โดย
เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย)
          เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top