ผลิตภัณฑ์เอก คือ

รับทำบัญชี.COM | ผลิตภัณฑ์เอกปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ผลิตภัณฑ์เอก

ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของกิจการซึ่งเป็นรายได้ของกกิจการ โดยกิจการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าว

คำว่า “ผลิตภัณฑ์เอก” (Flagship Product) หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่บริษัทหรือองค์กรนำเสนอและใช้ในการตลาดและติดตามส่วนของตลาดของตัวเอง ผลิตภัณฑ์เอกมักเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณสมบัติและคุณค่าที่สูงที่สุดในช่วงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมักถูกใช้เพื่อสร้างแรงขับให้กับการขายและการตลาดทั้งหมดของบริษัท

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เอกได้แก่

  1. คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เอกมักมีคุณภาพสูงและสมบูรณ์ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความนวัตกรรมที่สำคัญในตลาด

  2. สัญชาตญาณของบริษัท ผลิตภัณฑ์เอกมักเป็นสัญชาตญาณหรือที่รู้จักในชื่อของบริษัท มักใช้เพื่อสร้างการรู้จักและความไว้วางใจในตลาด

  3. ราคาสูง ผลิตภัณฑ์เอกมักมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในช่วงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีเหตุผลจากคุณค่าและคุณสมบัติที่สูง

  4. การตลาดและโฆษณา บริษัทมักใช้การตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์เอกและสร้างความติดตามในตลาด

  5. การสนับสนุนลูกค้า บริษัทมักให้การสนับสนุนลูกค้าที่เลือกผลิตภัณฑ์เอก และมักมีบริการหลังการขายที่ดี

ผลิตภัณฑ์เอกมักเป็นส่วนสำคัญของยุทธวิธีการตลาดและยอดขายของบริษัท และมักเป็นที่รู้จักในตลาดเป็นพิเศษ เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความสำเร็จและความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่บริษัทนำเสนอให้ลูกค้า

 
ผลิตภัณฑ์เอก คือ
Click to rate this post!
[Total: 294 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )