ผลิตภัณฑ์เอก คือ

รับทำบัญชี.COM | ผลิตภัณฑ์เอกปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 294 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์เอก

ผลิตภัณฑ์เอก (Main Product) คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของกิจการซึ่งเป็นรายได้ของกกิจการ โดยกิจการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดำเนินการผลิตสินค้าดังกล่าว

คำว่า “ผลิตภัณฑ์เอก” (Flagship Product) หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่บริษัทหรือองค์กรนำเสนอและใช้ในการตลาดและติดตามส่วนของตลาดของตัวเอง ผลิตภัณฑ์เอกมักเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณสมบัติและคุณค่าที่สูงที่สุดในช่วงผลิตภัณฑ์ของบริษัท และมักถูกใช้เพื่อสร้างแรงขับให้กับการขายและการตลาดทั้งหมดของบริษัท

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เอกได้แก่

  1. คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เอกมักมีคุณภาพสูงและสมบูรณ์ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความนวัตกรรมที่สำคัญในตลาด

  2. สัญชาตญาณของบริษัท ผลิตภัณฑ์เอกมักเป็นสัญชาตญาณหรือที่รู้จักในชื่อของบริษัท มักใช้เพื่อสร้างการรู้จักและความไว้วางใจในตลาด

  3. ราคาสูง ผลิตภัณฑ์เอกมักมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในช่วงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีเหตุผลจากคุณค่าและคุณสมบัติที่สูง

  4. การตลาดและโฆษณา บริษัทมักใช้การตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์เอกและสร้างความติดตามในตลาด

  5. การสนับสนุนลูกค้า บริษัทมักให้การสนับสนุนลูกค้าที่เลือกผลิตภัณฑ์เอก และมักมีบริการหลังการขายที่ดี

ผลิตภัณฑ์เอกมักเป็นส่วนสำคัญของยุทธวิธีการตลาดและยอดขายของบริษัท และมักเป็นที่รู้จักในตลาดเป็นพิเศษ เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความสำเร็จและความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่บริษัทนำเสนอให้ลูกค้า

 
ผลิตภัณฑ์เอก คือ