ภงดแบบเปล่า

รับทำบัญชี.COM | ภงด.1 ไม่มีรายได้ยื่นภาษียังไง ส่งแบบเปล่า?

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

ภงด.1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมคะ

ภงด1 ถ้าไม่มีต้องยื่นแบบเปล่าไหมคะ

ตอบ ในกรณีที่ ภงด1 ถ้าไม่มีพนักงานที่ต้องเข้าข่ายต้องเสียที่ภาษีก็ไม่ต้องยื่นภาษีค่ะ

ถ้าคุณไม่มียอดจ่ายภาษีหรือไม่มีรายได้ที่ต้องจ่ายภาษีในปีที่รายงาน คุณอาจสามารถยื่นแบบเปล่า (Nil Return) หรือแบบรายงานที่ไม่มีข้อมูลภาษีเงินได้ได้ แบบเปล่าใช้เพื่อรายงานว่าคุณไม่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีในปีที่รายงาน นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้

  1. หาแบบเปล่าที่เหมาะสม หาแบบเปล่า (Nil Return) หรือแบบรายงานที่ไม่มีข้อมูลภาษีเงินได้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทภาษีและปีที่คุณต้องการรายงาน แบบเปล่าอาจมีรหัสและชื่อแตกต่างกันตามประเภทของภาษีและประเภทของรายได้

  2. กรอกข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบเปล่า แบบเปล่ามักจะต้องระบุข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานภาษี เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ประเภทของภาษี, และปีที่รายงาน

  3. ยื่นแบบเปล่า หลังจากกรอกข้อมูลในแบบเปล่าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถยื่นแบบเปล่าที่ถูกกรอกแล้วไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานภาษี กระบวนการยื่นแบบเปล่าอาจเป็นออนไลน์หรือผ่านทางไปรษณีย์ตามแบบที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  4. ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยื่นแบบเปล่า คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกรอกในแบบเปล่าอีกครั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

  5. เก็บหลักฐาน ไม่ว่าคุณจะยื่นแบบเปล่าหรือไม่ คุณควรเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการรายงานไว้ในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย เพื่อให้คุณสามารถยื่นคำสิทธิ์และยื่นประมาณการภาษีในอนาคตได้

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรหรือมีคำถามเกี่ยวกับการรายงานภาษี คุณควรติดต่อหน่วยงานภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเงินได้ในประเทศของคุณเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> ภงด ผลเสียของการไม่ยื่นแบบ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )