2 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

[Total: 1378 Average: 5]

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน ?

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย คือ (Corporate tax payable)

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย หมายถึง ภาษีที่คิดตอนสิ้นงวดบัญชีคำนวนจากรายได้สุทธิ เกิดจากการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เมื่อรู้ยอดที่ต้องชำระแล้ว จึงตั้งค้างไว้ในรูปแบบหนี้สินที่ต้องชำระ ให้กับกรมสรรพากร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย ?

1.เมื่อกิจการปิดงบแล้ว รู้ยอดภาษีนิติบุคคลที่ต้องชำระในงวดบัญชี

2.เมื่อกิจการจ่ายชำระค่าภาษีนิติบุคคลที่ตั้งค้างไว้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top