รับทำบัญชี.COM | ภาษีนิติบุคคลค้างจ่ายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย คือ (Corporate tax payable)

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย หมายถึง ภาษีที่คิดตอนสิ้นงวดบัญชีคำนวนจากรายได้สุทธิ เกิดจากการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เมื่อรู้ยอดที่ต้องชำระแล้ว จึงตั้งค้างไว้ในรูปแบบหนี้สินที่ต้องชำระ ให้กับกรมสรรพากร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย

1.เมื่อกิจการปิดงบแล้ว รู้ยอดภาษีนิติบุคคลที่ต้องชำระในงวดบัญชี

2.เมื่อกิจการจ่ายชำระค่าภาษีนิติบุคคลที่ตั้งค้างไว้

ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน
ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย อยู่หมวดไหน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )