ปป

0% สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 187 Average: 5]

สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

รายได้จากการส่งออกสินค้าหรือบริการ เป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
สินค้าส่งออก ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

Leave a Comment

Scroll to Top