รับทำบัญชี.COM | ภาษีหักณที่จ่ายกรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ข้างนอก?

Click to rate this post!
[Total: 349 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร
ในกรณีที่จ้าแมสเซนเจอร์ข้างนอกมาเพื่อวิ่งงาน กิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าค่าจ้างตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป

การจ้างแมสเซ็นเจอร์ (Messenger) เป็นกระบวนการที่คุณสามารถใช้บริการผู้ส่งข้อความหรือสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อผู้ส่งข้อความกับผู้รับข้อความอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำได้ในหลายวิธี

  1. การใช้แอปพลิเคชัน Messenger หลายแอปพลิเคชันชื่อดัง เช่น Facebook Messenger, WhatsApp, Line, Telegram, Signal และอื่น ๆ มีการให้บริการส่งข้อความและสื่อสารระหว่างผู้ใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้และใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.

  2. การใช้การสื่อสารผ่านอีเมล (Email) คุณสามารถส่งข้อความและไฟล์แนบผ่านอีเมลได้ โดยใช้บริการอีเมลของคุณหรือแพลตฟอร์มอีเมลออนไลน์ เช่น Gmail, Outlook, Yahoo Mail, และอื่น ๆ.

  3. การใช้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย คุณสามารถส่งข้อความและความเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn และอื่น ๆ.

  4. การใช้การสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มการสนทนา คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการสนทนาออนไลน์ เช่น Skype, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Google Meet, และอื่น ๆ เพื่อสื่อสารแบบเสียงหรือวิดีโอคอลหรือผ่านข้อความ.

การจ้างแมสเซ็นเจอร์นั้นอาจเป็นเรื่องปกติในการรับงานหรือส่งข้อมูลต่าง ๆ ในบริษัทหรือองค์กร หรือในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความทางธุรกิจหรือการสื่อสารส่วนตัว การเลือกใช้แมสเซ็นเจอร์หรือแพลตฟอร์มการสื่อสารขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกสบายของคุณ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )