ภาษีเงินได้

1 ภาษีเงินได้ คือ มีประเภทอะไรบ้าง เก็บจากไหน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ คือ

ภาษีเงินได้ คือ (Income Tax Expense) ค่าบริการรายปีที่รัฐเรียกเก็บจากรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภท คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top