2 รายได้ ภาษีเงินได้ของกรรมการ เกี่ยวกับกิจการหรือไม่

ภาษีเงินได้ของกรรมการ
[Total: 114 Average: 5]

รายได้ของกรรมการที่รับจากที่อื่น เกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่ ?

ตอบ: ในกรณีที่เป็นรายได้ส่วนตัวของกรรมการไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการค่ะ แต่ถ้ารายได้ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของบริษัท ต้องให้กิจการรับรู้รายได้ด้วยค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top