มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ

รับทำบัญชี.COM | มูลค่าตามบัญชีปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 181 Average: 5]

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ

มูลค่าตามบัญชี ( Carrying amount : CA ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

“มูลค่าตามบัญชี” (Book Value) เป็นค่าทางบัญชีของสินทรัพย์หรือทุนส่วนของบริษัท ซึ่งถูกคำนวณจากการหักหนี้สินทรัพย์และส่วนของหนี้ของบริษัทออกจากมูลค่าที่เชื่องว่าสินทรัพย์หรือทุนส่วนนี้มีมูลค่าเท่าไรหากขายทันทีในระหว่างเวลานั้น ๆ ค่าที่ได้นี้มักใช้เพื่อวัดมูลค่าของบริษัทหรือสินทรัพย์ในหนังสือบัญชี (financial statement) และมักนำมาเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Value) เพื่อประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์หรือทุนส่วนนั้นในขณะนั้น โดยราคาตลาดอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีได้ขึ้นอยู่กับสภาวะในตลาดที่ต่างกัน

สำหรับบริษัท มูลค่าตามบัญชีจะคำนวณได้โดยลบหนี้และค่าใช้จ่ายของบริษัทออกจากสินทรัพย์หรือทุนส่วน โดยมูลค่าตามบัญชีมักประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก เช่น เงินสด รายการหนี้ลูกค้า สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงหนี้หรือรายการตราสารหนี้ รายการรับหรือรายการตราสารที่ต้องชำระในอนาคต

มูลค่าตามบัญชีมีความสำคัญในการวิเคราะห์การเงินของบริษัทและการประเมินความมีค่าของสินทรัพย์หรือทุนส่วนนั้น ๆ ในบัญชีผู้ลงทุน การเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีกับราคาตลาดจะช่วยให้ผู้ลงทุนหรือเจ้าของธุรกิจทราบว่าสินทรัพย์หรือทุนส่วนนั้นราคาแพงหรือถูกกว่ามูลค่าตามบัญชี เมื่อพิจารณาสภาพการเงินทั้งหมดและมูลค่าตลาดมาพร้อมกัน นักลงทุนสามารถตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม >> มูลค่าหุ้น

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )