กำลังปรับปรุง

3 อยากทราบวิธีการดำเนินการเวลาย้ายกิจการข้ามจังหวัด

Click to rate this post!
[Total: 196 Average: 5]

อยากทราบวิธีการดำเนินการเวลาย้ายกิจการข้ามจังหวัด

บริษัทที่ดินฉันทำงานอยู่เป็นบริษัทจำกัดค่ะ ตอนนี้กำลังสร้างออฟฟิตใหม่อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร และมีแผนจะย้ายประมาณต้นปีหน้า ซึ่งตอนนี้บริษัทตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 2 กรุงเทพคะ เลยอยากรบกวนถามว่าถ้าย้ายที่ตั้งบริษัทข้ามจังหวัดต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
wanwan005

ตอบ:
wanwan016เริ่มจาก การประชุมคะ กรณีการย้ายที่ตั้งข้ามจังหวัด ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์ที่จดครั้งแรกด้วยคะ เพราะจะระบุว่าตั้งจังหวัดไหน และแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหฯญ่ควบคู่กันไป โดย
1 ต้องมีมติพิเศษที่ประชุมให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ นะคะ (กม.บังคับไว้ และมติพิเศาที่ประชุม ต้องมีกำหนดวันนัดประชุมกับวันประชุมต้องห่างกันอย่างน้อย 14 วันคะ)
2.ทำคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ2 และแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่มายื่นจดทะเบียน
3.เอกสารที่ใช้ มี แบบ บอจ.1,แบบ คำรับรองการจดทะเบียน,แบบ บอจ.4 บริคณห์สนธิฉบับแก้ไข(ติดอากร 50 บาท),เอกสารประกอบอื่น เช่นแผนผังที่ตั้งใหม่,สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ,สำเนาบัตรทนายและหนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามีคะ)
[center][/center][b] wanwan027++++++++++ wanwan014[/b]

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top