ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษี

15 วัน พิจารณาคืนภาษี ใช้เวลากี่วัน เวลา คืน ภาษี ดำเนิน การ

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษี

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษี

+++++ การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรณีไม่ติดสถานะตรวจก่อนคืน หากติดสถานะตรวจก่อนคืนจะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี +++++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

+++++ การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรณีไม่ติดสถานะตรวจก่อนคืน หากติดสถานะตรวจก่อนคืนจะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี +++++


ข้อมูล : เช็ค ภาษีเงินคืน ,

Leave a Comment

Scroll to Top