2 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง คือ (Machinery during installation)

[Total: 444 Average: 5]

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

เครื่องจักรที่ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นหมวดบัญชีที่อยู่ในด้านสินทรัพย์ ?

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง หมายถึง เครื่องจักรที่ยังติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์ เป็นหมวดบัญชีที่อยู่ในด้านสินทรัพย์ ส่วนมากจะเจอชื่อบัญชีนี้กับ การซื้อเครื่องจักรแต่ต้องลงค่างวดบัญชีระหว่างการติดตั้ง และมีการจ่ายชำระเงิน แต่เครื่องจักรยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
1.เมื่อกิจการจ่ายค่างวดในการติดตั้งเครื่องจักร
 
2.กิจการจ่ายค่าติดตตั้งเครื่องจักรผ่านบัญชีกระแสรายวัน
 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top