รับทำบัญชี.COM | ไม่อยากโดนหักภาษีเปลี่ยนเป็นค่าอะไร?

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

ค่าอะไรที่ไม่โดนหัก 3%

ค่าคอนซัลต์ถือเป็นรายได้ ที่ได้รับจากกรับจ้างหรืองานบริการค่ะ ตามกฏหมายยังไงก็ต้องโดนหัก ณ ที่จ่ายค่ะ ไม่มารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ค่ะ แต่หัก ณ ที่จ่ายก็นำมาเครดิตภาษีตอนสิ้นปีได้

การลดหรือไม่ให้โดนหักภาษีเงินได้จากรายได้ของคุณอยู่ในขอบเขตของกฎหมายภาษีเงินได้ในประเทศของคุณ ภาษีเงินได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภาษีและเป็นวิธีที่รัฐบาลรวบรวมเงินในการดำเนินการและบริการสาธารณะ คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการหักภาษีเงินได้โดยตรง แต่มีบางวิธีที่คุณสามารถลดจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีได้

  1. การปรับปรุงการลดหย่อนภาษี คุณสามารถใช้การลดหย่อนภาษีเพื่อลดรายได้ที่ต้องเสียภาษี เช่น การลดหย่อนสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา, การลดหย่อนสำหรับค่าอาหารและที่พักในงานที่ต้องการเดินทางไปทำงาน, การลดหย่อนสำหรับการบริจาค, และอื่นๆ ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเงินได้เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดหย่อนที่คุณมีสิทธิ์

  2. การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ หากคุณมีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของคุณเอง การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลอาจช่วยลดภาษีเงินได้ในบางกรณี แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  3. การลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีที่เป็นการหนึ่งเดียว หากคุณมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการงานประจำ คุณอาจลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีที่เป็นการหนึ่งเดียว (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) เพื่อรับรองตัวตนและลดหย่อนภาษีในบางกรณี

  4. การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษี การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีและการวางแผนการเงินสามารถช่วยให้คุณทราบถึงวิธีในการลดหย่อนภาษีและการใช้กฎหมายภาษีเพื่อประโยชน์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเงินได้ในประเทศของคุณเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ เพราะการลดหย่อนภาษีและการปรับปรุงสถานะการเงินของคุณเป็นเรื่องซับซ้อนและขึ้นอยู่กับตัวคุณและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )