รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

Click to rate this post!
[Total: 465 Average: 5]

รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

รับเงินบริจาคต้องบันทึกรายได้

กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุนจาก สวทช. ต้องบันทึกเป็นรายได้ และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่ครับ

บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจาก สวทช.มานั้น ให้พิจารณาว่าเงินสนับสนุนนั้นได้เปล่ามาเลย โดยไม่มีบริการใดตอบแทน หรือต้องทำงานบางอย่างให้กับ สวทช.
กรณีที่เป็นเงินให้เปล่า ไม่มีบริการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะไม่มีการขาย หรือให้บริการใดเกิดขึ้นครับ (ทั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top