รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

[Total: 91 Average: 5]

รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
-เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพิ่มใหม่
-เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
-ย้ายสำนักงานใหญ่
-เปลี่ยนผู้จัดการ
-เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
-เพิ่มหรือลดเงินทุน
-ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
-อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

 

รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top